16 jul 2021

De kracht van een programma: Van herijking naar succesvolle verandering

Herken je de veel voorkomende situatie dat je steeds vaker merkt dat de omgeving steeds sneller verandert waardoor je de goede ideeën die er zijn maar lastig gerealiseerd krijgt? En je niet daar komt waar je naartoe wilt met de organisatie? Sterker nog, soms wordt je ingehaald door zowel de omgeving als de markt en dat andere partijen die stappen wél lijken te maken?

Tegelijkertijd weet je wel dat de implementatie en executie van (nieuw) beleid in veel organisaties nog niet zo eenvoudig is, sterker nog: ontzettend lastig. De waan van de dag regeert veelal. Daar komt ook nog eens bij dat er ook best veel knoppen zijn om aan te draaien. Welke knop moet je hebben? Ligt het aan de vaardigheden van de medewerkers? Of hebben we behoefte aan nieuwe machines? Of missen we een scherpe dialoog met de klanten? Kan de sturing in de organisatie misschien beter of is het toch de betrokkenheid van de medewerkers?

Hoe dan ook: je wilt verandering inzetten! Wat nu te doen? Een aantal medewerkers is reeds een keer naar een training geweest, mogelijk heb je ook een manager die een opleiding volgt. En een aantal jaar geleden hebben we toch iemand ons proces onder de loep laten nemen? En ook zijn we overgestapt naar enkele andere leveranciers.. Je merkt echter dat de samenhang weg is.

Nu zitten we ook nog in een ‘abnormale’ situatie door Corona. Het stof is inmiddels meer dan neergedwarreld. Veel directies en managers merken nu de behoefte aan een herijking van de koers. Soms groot en soms in een wat kleinere scope. En het liefst zo snel en concreet mogelijk. Immers de resultaten moeten niet te ver weg liggen. Zeker omdat we ook in economisch onzekere tijden leven. Kortom er is behoefte aan een stevig plan en vooral aan een stevige uitvoering van dat plan. Het verschil? Waardoor de gewenste veranderingen wél doorgevoerd worden en beklijven? Dat is de kracht van een goed ontworpen en uitgevoerd programma.

Waar bestaat zo’n programma uit?

 1. Het begint met een sterke bewustwording: wat is de vraag achter de vraag? Wat zijn de daadwerkelijke feiten? Kennen we voldoende de relevante meningen, feiten, oorzaken en zien we de samenhang in de problematiek (zoals klant, gedrag, proces, systeem, mentale modellen, financiële aspecten etc)?
 2. Definiëren van de gewenste situatie (en scope) en het verschil tussen ist en soll. Zodat we zeker weten dat we de gewenste resultaten ook objectief behalen.
 3. Samenstellen van de sporen en activiteiten die de gewenste verandering gaan realiseren. Denk hierbij aan trainingen, coaching on the job, best-practices, procesanalyses en -verbeteringen. Deze activiteiten worden gefaseerd en gekoppeld aan milestones.
 4. Uitvoeren van de acties en sporen met voortdurende bewustwording en ijking van doel, middel, voortgang en toepassing. De trainingen en coaching worden bijvoorbeeld gekoppeld aan de praktijk binnen de organisatie.
 5. Verbinding van alle betrokkenen aan het hoofddoel en de milestones en de onderweg opgedane ervaringen en nieuwe inzichten.
 6. Visualisatie van de route van het programma en monitoring van voortgang op verschillende vooraf gedefinieerde aspecten.
 7. Instellen van een leidende coalitie uit de organisatie die het programma draagt en de verbinding houdt met de ontwikkelingen in de organisatie.

Elk van bovenstaande aspecten wordt in de programma-aanpak verdiept. De belangrijkste kracht van een programma zit in de scherpte van de vraagstelling en heldere doelstelling, de samenhang in de activiteiten en de vertaling naar de praktijk met een grote verbinding met alle deelnemers. Tenslotte is de monitoring van de voortgang de stok achter de deur om focus te houden. Het management dient ook bereid te zijn daar op te acteren.

Mits goed ontworpen en toegepast zijn programma’s een ontzettend sterk instrument om daadwerkelijke verandering te creëren op lastigere thema’s. Op vraag van onze opdrachtgevers hebben we de laatste jaren tal van programma’s ontwikkeld, waarbij we vertrekken vanuit een bewezen route en deze op maat maken voor de klantvraag.

Denk hierbij aan:

 1. LEAN WERKEN EN STUREN (lean-transformatie-programma),
 2. ONTWIKKELEN VAN EIGENAARSCHAP en LEIDERSCHAP (Up2Me-programma),
 3. MISSIE VISIE STRATEGIE (MVS-programma) 
 4. CIRCULAIRE TRANSFORMATIE (het nieuwe programma dat 2e helft van 2020 start).

Mogen we voor jullie ook het verschil maken met een programma?

Geef een reactie