basis_hexacon2

Mission statement E2i

Wij bestaan om te inspireren. Dit doen we door energie vrij te maken die leidt tot impact in verandering. Dit start met het in kracht zetten en van daaruit te verbeteren. Vanuit ons diep verlangen om het vuur te laten (ont)branden binnen organisaties en onze drive om iets geweldigs te willen nalaten.

Daarom zijn wij E2i.

“We Empower 2 improve in a way that we Energize 2 (have) impact that is based on our believe that we Exist 2 inspire.”

Kernwaarden

 • Gelijkwaardigheid (we zien elkaar als gelijken en hebben respect voor de verschillen. We bieden echte expertise en laten de expert aan het woord. Intern en extern.)
 • Inspireren (we halen het beste uit ons zelf en stimuleren elkaar en de anderen om inspirerend te zijn. We onderzoeken en reflecteren en durven in het licht te staan, het schroom van ons af. Dat doen we samen.)
 • Ondernemen (we creëren kansen en zoeken hierin pro-actief onze klanten op vanuit de overtuiging dat wij hun wereld ook een beetje mooier kunnen maken. Dat vraagt lef en doorzettingsvermogen. Dat weten we en daarom zorgen we ook goed voor onszelf en voor elkaar.)

Onze belofte

E2i biedt als Trusted Development Partner een integrale aanpak voor organisaties aan om ontwikkelingen in gang te zetten die leiden tot impact. We benaderen organisaties vanuit 6 Organisatievensters en zetten hiervoor 4 krachtige instrumenten in.

Onze Organisatievensters zijn:

 • Strategie & Organisatie Ontwikkeling
 • Innovatie Ontwikkeling
 • Marketing- & Sales Ontwikkeling
 • Service Ontwikkeling
 • Mens- & Leiderschapsontwikkeling
 • Operatie- & Procesontwikkeling

Onze Instrumenten zijn:

 • Consultancy
 • Training
 • Coaching
 • Interim

Onze Integrale aanpak

Wat verstaan wij onder integraal? Organisatie ontwikkeling bezien vanuit de samenhang tussen verschillende organisatievensters en instrumenten. Als we organisatievensters vanuit een integrale visie benaderen, heeft dit meer impact dan de som der delen. De afzonderlijke delen kunnen echter zowel op zichzelf als in samenhang met andere delen staan. Alles heeft invloed op elkaar.
Organisaties zijn daarom niet meer enkel vanuit een lineair perspectief te benaderen. Een flexibele, mee bewegende en continue veranderende benadering is belangrijk. Dit vergt echter wel veel voor het leiderschap en het bewustzijn en de autonomie van mensen. Structurele ontwikkeling en groei van mensen is essentieel om in de vaak steeds meer zelforganiserende omgeving te blijven functioneren en samen te werken. Het is een uitdaging om enerzijds effectieve en efficiënte processen in te richten en anderzijds de flexibiliteit te behouden om in deze steeds sneller veranderende wereld te overleven.

Trusted Development) (Partner

Vertrouwen
We realiseren vertrouwen door gelijkwaardigheid,openheid en transparantie.
Vuurmaken
We maken vuur door de ontwikkeling van energie binnen jullie organisatie.
Verbinden
We verbinden door mensen centraal te stellen, te zien, te ontwikkelen en samen te laten werken.
Verdiepen
We verdiepen door met onze expertise inzichten te realiseren die daadwerkelijk gaan over de kern van het probleem.

Impact

Groei
Business, Mensen, Markten
Verandering
Cultuur, Processen, Mensen
Innovatie
Business model, Producten, Diensten, Processen
Tevredenheid
Klanten en Medewerkers
Transformatie
Organisatie

Wij komen graag (vrijblijvend) met u in contact

SPARREN MET JAN?