Toyota Kata

Titel: Toyota Kata

Auteur: Mike Rother

ISBN nummer: 978-90-8211965-0-2

Korte beschrijving:

Deze uitgave gunt u een blik achter de schermen in de managementpraktijken bij de legendarische autofabrikant Toyota. Het boek geeft praktische richtlijnen voor het leiden en de ontwikkeling van mensen waarbij op de beste manier van hun intelligentie gebruik wordt gemaakt.

Lean leiderschap

Titel: Lean leiderschap

Auteur: Marcel F. van Assen

ISBN nummer: 9789024404292

Korte beschrijving:

Lean Leiderschap is een essentiële schakel in het succesvol realiseren van de Lean organisatie. De kracht van Lean Leiderschap is paradoxaal: hard en zacht. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen de analytisch-rationele benadering (hard, technieken, processen) en de synthetisch-intuïtieve aanpak (zacht, omgaan met mensen) van leidinggeven.

The Toyoto way

Titel: The Toyota way

Auteur:  Jeffrey K. Liker

ISBN nummer: 0-07-139231-9

Korte omschrijving:

Bedrijven over de hele wereld zijn vandaag de dag aan het proberen het systeem van Toyota, dat processen versnelt, afval vermindert en de kwaliteit verbetert, in te voeren. Het is echter de vraag of ze de diepere kern en de grondslagen van ‘Lean tools and techniques’ ook echt bereiken.

Provocatief coachen

Titel: Provocatief coachen

Auteur: Jaap Hollander & Jeffrey Wijnberg

ISBN nummer: 90 5594 451 3

Korte omschrijving:

Coaches, trainers en therapeuten zijn opgeleid om hun cliënten naar de mond te praten. Elk probleem wordt serieus genomen en de vertrouwensrelatie moet ten koste van alles in stand worden gehouden. Lachen is uit den boze en de hulpverlener heeft de plicht om zinnige, praktische en haalbare oplossingen aan te dragen. Psychologen Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg zetten alle gangbare psychologische tradities op de kop met hun provocatieve stijl van coachen.

Mindfulness in coaching

Titel: Mindfulness in coaching

Auteur: Renske van Berkel

ISBN nummer: 97890244 01543

Korte omschrijving:

Dit boek maakt een vertaling van mindfulness in brede zin naar de betekenis van mindfulness in coaching. De coach krijgt inzicht in de essentie van mindfulness en welke tools hij kan inzetten in het coachtraject.

Mensen, arbeid en organisatie

Titel: Mensen, arbeid en organisatie

Auteur: Herman Steensma

ISBN nummer: 9789059316317

Korte omschrijving:

Dit leerboek geeft een breed overzicht van de stand van zaken in de arbeids- en organisatiepsychologie. De hoofddisciplines van het vak – de arbeidspsychologie, de organisatiepsychologie, en de personeelspsychologie – komen alle drie aan bod.

Profileren vanuit karakter

Titel: Profileren vanuit karakter

Auteur: Sonja Schaap

ISBN nummer: 9789492723130

Korte omschrijving:

In dit praktische boek deelt Sonja haar ervaringen als communicatiepartner en ondernemer. Je leert hoe jij optimaal zichtbaar wordt en je kunt profileren met jouw bedrijf. Resultaat: meer klanten, dus meer omzet, dus succes.

Lean vertaald naar projecten

Titel: Lean vertaald naar projecten

Auteur: Rudy Gort

ISBN nummer: 978-90-823652-2-1

Korte omschrijving:

In ‘Lean vertaald naar projecten: samen leren bouwen aan innovatievermogen’ legt Rudy Gort uit waarom het zo vaak misgaat met projecten. Hij laat zien hoe je een organisatie kunt verbeteren met behulp van de lean-principes, zodat je het beste uit twee werelden kunt halen.

Mijn manager is een held

Titel: Mijn manager is een held

Auteur: Jef Staes

ISBN nummer: 978 90 774 3229 7

Korte omschrijving:

De wereld evolueert steeds sneller. Wat crisis is voor de ene, is voor de andere een opportuniteit. ‘Mijn manager is een held’ geeft een beklijvend inzicht in de werking van organisaties waar leren, verandering en innovatie uitmaken van het DNA. Het is een aanrader voor al wie echt werk wil maken van een organisatie die de snel veranderende wereld ziet als een unieke kans: CEO’s, business unit managers, HR-managers en toekomstige manager

Oplossingsgericht coachen

Titel: Oplossingsgericht coachen

Auteur: Insoo Kim Berg & Peter Szabó

ISBN nummer: 978 90 5871 817 4

Korte omschrijving:

Het aantal coaches is de laatste jaren enorm toegenomen. Niemand kijkt er dan ook meer van op als iemand het over zijn personal coach heeft. Op dit moment heeft Nederland zelfs de grootste adviseursdichtheid ter wereld. Maar helaas gaat het in coachingsituaties niet altijd helemaal zoals de bedoeling is.

Wie ben je

Titel: Wie ben je

Auteur: Chris Carey

ISBN nummer: 9789080 396050

Korte omschrijving:

Clowns en kruisvaarders, helpers en helden, jagers en heiligen, artiesten en onderzoekers, charmeurs en kampioenen… en uilskuikens.

U werkt elke dag met deze mensen, persoonlijk en beroepsmatig. Begrijpt u hen – en uzelf – goed genoeg om het beste in hen naar boven te halen en uw eigen succes te verzekeren? Dat zult u doen als u dit boek leest.

Leiderschap bij verandering

Titel: Leiderschap bij verandering

Auteur: John P. Kotter

ISBN nummer: 90 5261 231 5

Korte omschrijving:

De ontwikkeling van de techniek, veranderingen in de markt en de maatschappij en de steeds sterker wordende concurrentie dwingen organisaties om te veranderen. Organisaties moeten deze veranderingen niet alleen kunnen weerstaan, maar er juist op inspelen, om in het nieuwe ondernemingsklimaat te kunnen floreren. Daarvoor is management onvoldoende. Leiderschap daarentegen is hierbij noodzakelijk.

Lean bouwen

Titel: Lean bouwen

Auteur: Arend van Randen

ISBN nummer: 978-90-818254-0-5

Korte omschrijving:

Hans, eigenaar van een bouwbedrijf, loopt vast in zijn werk. Steeds weer krijgt hij te maken met overschrijdingen van bouwbudgetten, te late opleveringen en gebrek aan vertrouwen. Bij toeval komt hij op het spoor van lean bouwen, waarna hij besluit hiermee aan de slag te gaan.

De vijfde discipline

Titel: De vijfde discipline

Auteur: Peter M. Senge

ISBN nummer: 90 71542 54 8

Korte omschrijving:

De gangbare methode om complexe problemen op te lossen, is ze op te splitsen in een aantal deelproblemen. Hierdoor zijn ze weliswaar beter te behappen, maar raakt tevens de verbondenheid met het grotere geheel verloren. Die prijs is te hoog voor organisaties die in een steeds complexer wordende omgeving opereren, omdat de kans op verkeerde beslissingen te groot wordt. Systeemdenken biedt hiervoor een oplossing en stelt ons in staat de grote patronen weer te herkennen en effectiever te veranderen.

Tools voor teams

Titel: Tools voor teams

Auteur: Jaco van der Schoor & Thijs Rijnbergen

ISBN nummer: 978 94 6220 160 6

Korte omschrijving:

Teams staan onder grote druk. Er moet gepresteerd worden en dat tegen lagere kosten, met minder mensen. Samenwerken is de sleutel tot succes, maar waar samen gewerkt wordt ontstaan ook problemen.

Focus

Titel: Focus 

Auteur: Daniel Goleman

ISBN nummer: 978 1 4088 2911 0

Korte omschrijving:

In Focus, Daniel Goleman delves into the science of attention in all its varieties, presenting a long overdue discussion of this little-noticed and under-rated mental asset that matters enormously for how we navigate life.

De blauwe oceaan

Titel: De blauwe oceaan

Auteur: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

ISBN nummer: 978 90 470 0439 4

Korte omschrijving:

In dit strategisch meesterwerk beargumenteren Kim en Mauborgne dat hevige concurrentie slechts leidt tot een bloedrode oceaan van rivalen die vechten om een almaar krimpende winstmarge. Zich baserend op een uitgebreide studie onder 150 bedrijven, pleiten zij voor de creatie of ontdekking van een nieuwe, onontgonnen markt: de blauwe oceaan.

De 8ste eigenschap

Titel: De 8ste eigenschap

Auteur: Stephen R. Covey

ISBN nummer: 978 90 470 0021 1

Korte omschrijving:

‘De 8ste eigenschap’ is een essentiële toevoeging op ‘De zeven eigenschappen’, de wereldwijde bestseller waarmee Stephen Covey zich op de kaart zette en de levens van velen veranderde. Waar hij u in ‘De zeven eigenschappen’ leert hoe u succesvol wordt met effectief gedrag, daagt hij u in ‘De 8ste eigenschap’ uit op zoek te gaan naar de basis hiervan: uw verborgen potentieel.

De 4 disciplines van uitvoering

Titel: De 4 disciplines van uitvoering 

Auteur: Sean Covey

ISBN nummer: 978 90 470 0601 5

Korte omschrijving:

Iedere manager en leider weet het: je kunt plannen tot je een ons weegt, de uitvoering van die plannen bepaalt het succes. Maar tussen je doelen en een geslaagde uitvoering staat ‘de wervelwind’: de urgente zaken die elke dag weer nodig zijn om je bedrijf of team draaiende te houden.

Lean six sigma

Titel: Lean six sigma 

Auteur: Marcus Bergman

ISBN nummer: 9789462470545

Korte omschrijving:

In dit educatief naslagwerk zit een enorme hoeveelheid aan kennis en kunde op het gebied van Lean Six Sigma. Letterlijk praat je over honderden pagina’s aan tools, tips en toepassingen die je helpen om samen succesvol te verbeteren. Van strategie tot en met actie.

Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties

Titel: Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties

Auteur: Joost Kampen

ISBN nummer: 978 94 627 6080 6

Korte omschrijving:

Tien jaar werken met het concept van de ‘verwaarloosde organisatie’ heeft zoveel cases opgeleverd dat het doorgeven van de lessen uit de geleefde werkelijkheid een logische stap is. Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties is bedoeld als tutorial, om het zelfstandig leren interveniëren in verwaarloosde organisaties voor organisatieprofessionals mogelijk te maken.

Implementatie kunst

Titel: Implementatie kunst

Auteur: Marcel Kuhlmann & Brigitte Hoogendoorn

ISBN nummer: 978 90 5594 629 7

Korte omschrijving:

‘Hoe krijg ik ze zover?’ is de meest gestelde vraag in managementland. Is het überhaupt mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de veranderbaarheid van het gedrag van een ander? Implementatiekunst gaat ervan uit dat veranderingen niet te managen of te plannen zijn. Interventies en je eigen gedrag daarentegen wel.

Praktijkboek intervisie

Titel: Praktijkboek intervisie

Auteur: Monique Bellersen & Inez Kohlmann

ISBN nummer: 978 90 13 11245 0

Korte omschrijving:

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor persoonlijke en professionele groei. Maar intervisie kan ook een krachtig instrument zijn voor organisatieverandering. In dit boek laten de auteurs zien hoe dat in de praktijk werkt en wat een geslaagde intervisie kan opleveren: meer eigen vermogen van individu en organisatie.

Je ongekende vermogens

Titel: Je ongekende vermogens

Auteur: Anthony Robbins

ISBN nummer: 978-90-215-8846-9

Korte beschrijving:

Robbins heeft een helder, humoristisch en inspirerend boek geschreven dat een stimulans zal geven aan het zelfbewust en positief denken. Wie de in dit boek beschreven principes in zijn eigen leven toepast, zal kennis maken met zijn eigen ongekende vermogens, en ontdekken dat veel van wat eerst onmogelijk leek nu binnen handbereik is gekomen.

Ons feilbare denken

Titel: Ons feilbare denken

Auteur: Daniel Kahneman

ISBN nummer: 9789047009009

Korte beschrijving:

Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen, onder andere economie, geneeskunde en politiek. Ons feilbare denken brengt al die jaren onderzoek en wetenschap in één boek samen, en werd wereldwijd een bestseller.

Exponentiële transformatie

Titel: Exponentiële transformatie

Auteur: Francisco Palao

ISBN nummer: 9789047012412

Korte beschrijving:

‘Exponentiële transformatie’ brengt die inzichten naar de dagelijkse praktijk. Dit werkboek laat je in een helder stappenplan zien hoe jouw organisatie de kansen van de technologische innovatie kan benutten en disruptie voor kan blijven.

Strategie = executie

Titel: Strategie = executie

Auteur: Jacques Pijl

ISBN nummer: 9789462761452

Korte beschrijving:

Een strategie is net zo briljant als haar executie. Strategie-executie moet zowel exploitatie van het bestaande businessmodel als innovatie mogelijk maken. Het is een evenwichtskunst waarin harde kaders even belangrijk zijn als zacht verandermanagement. En het is net zo relevant voor professionals van gevestigde organisaties als voor ondernemers bij snelgroeiende startups. Maar hoe doe je dat?

Exponentiële organisaties

Titel: Exponentiële organisaties

Auteur: Salim Ismail

ISBN nummer: 978-90-470-0833-0

Korte beschrijving:

In een tijd waarin ontelbaar veel nieuwe mogelijkheden en kansen zich voordoen, is een nieuw soort business opgestaan: de Exponentiële Organisatie. Deze bedrijven zijn in staat een groeicurve te laten zien die exponentieel is, dankzij de integrale toepassing van onder andere communities, big data, slimme algoritmes en nieuwe technologieën. Zij laten de traditionele lineaire bedrijven ver achter zich.

Creating lasting value

Titel: Creating lasting value

Auteur: Jeroen Geelhoed

ISBN nummer: 978-0-7494-7117-0

Korte beschrijving:

Aan welke organisatie zou u uw eigen naam wel willen verbinden? Welke organisaties waardeert u om wat ze zíjn, en om wat ze dóen? Welke organisaties die u kent creëren waarde voor al hun stakeholders? Over dit soort organisaties gaat ‘Creating Lasting Value’ En vooral: hoe u zo’n organisatie wordt.

Zakendoen in de nieuwe economie

Titel: Zakendoen in de nieuwe economie

Auteur: Marga Hoek

ISBN nummer: 9789013109429

Korte beschrijving:

‘Zakendoen in de Nieuwe Economie’ beantwoordt die vragen. De bekende managementgebieden krijgen een nieuwe verrassende invulling die nog niet eerder werd gepubliceerd. Dit boek levert de kennis en het inzicht om op volstrekt nieuwe manier te gaan ondernemen. Innovatiever, met meer slagkracht dan ooit.

De nieuwe economie

Titel: De nieuwe economie

Auteur: Tim O’Reilly

ISBN nummer: 978-90-452-1227-2

Korte beschrijving:

Wat hebben zelfrijdende auto’s, on demand-dienstverlening, kunstmatige intelligentie en inkomensongelijkheid met elkaar gemeen? Het zijn signalen dat we halsoverkop afstormen op een wereld die door technologie wordt bepaald, op manieren die we niet begrijpen en waarvoor we alle reden hebben bang te zijn.

Briljante business modellen

Titel: Briljante business modellen

Auteur: Jeroen Kemperman

ISBN nummer: 9789462200074

Korte beschrijving:

U hebt het gevoel dat uw organisatie het écht anders moet doen, maar u weet nog niet hoe. Toch vraagt de markt om nieuwe aanpakken. Laat u inspireren door bedrijven die het fundamenteel anders hebben gedaan en daarmee echt iets veranderd hebben in de levens van alle betrokkenen. Briljante businessmodellen biedt deze inspiratie en is praktisch toepasbaar voor uw eigen organisatie.

Paden naar oplossingen

Titel: Paden naar oplossingen

Auteur: Coert Visser

ISBN nummer: 978-90-79750-01-6

Korte beschrijving:

Bestaat er een manier voor coaches, leidinggevenden, medewerkers en docenten om verandering tot stand te brengen op een snelle en prettige manier? Is er een manier die tegelijk respectvol en resultaatgericht is? Ja, die manier is er: oplossingsgericht werken. Oplossingsgericht werken helpt om positieve doelen te stellen en uit te vinden wat werkt om vooruit te komen in de richting van die doelen. Oplossingsgericht werken is eenvoudig maar niet gemakkelijk.

Synchroniciteit

Titel: Synchroniciteit

Auteur: Joseph Jaworski

ISBN nummer: 9789060384626

Korte beschrijving:

‘Synchroniciteit’ is niet alleen een inspirerend, maar ook een praktisch boek. Het stimuleert de ontwikkeling van die capaciteiten die nodig zijn om individueel en collectief – op persoonlijk, maatschappelijk en zakelijk gebied – onze toekomst zelf vorm te geven, in plaats van voortdurend te reageren op gebeurtenissen van buitenaf.

Systeem denken

Titel: Systeemdenken

Auteur: Jaap Schaveling

ISBN nummer: 9789052619200

Korte beschrijving:

Systeemdenken geeft nieuw inzicht in complexe situaties. Elke organisatie is een systeem dat uit onderdelen bestaat. Systeemdenken leert u te zien hoe die onderdelen elkaar beïnvloeden. Zo ontdekt u de vaste patronen in uw organisatie en kunt u die waar nodig doorbreken. Stop de symptoombestrijding en pak de oorzaak aan! Doe geen goedbedoelde ingreep die averechts uitpakt, maar vind een blijvende oplossing.

Gebouwd voor de toekomst

Titel: Gebouwd voor de toekomst

Auteur: James C. Collins

ISBN nummer: 978-90-5871-213-4

Korte beschrijving:

Gebouwd voor de toekomst vertelt het verhaal van achttien visionaire bedrijven zoals 3M, Wal-Mart, Sony, Walt Disney en Hewlett-Packard. Wat onderscheidt hen nu van andere ondernemingen? De auteurs deden uitgebreid onderzoek naar de bedrijfsvoering van deze achttien bedrijven en vergeleken deze met een van hun directe concurrenten.

Veranderen in dialoog

Titel: Veranderen in dialoog

Auteur: Kees Schilder

ISBN nummer: 978 90 5594 768 3

Korte beschrijving:

Centraal in dit boek staat succesvol veranderen door medewerkers erbij te betrekken. Aan de hand van een groot aantal praktijkervaringen schetsen de auteurs hoe belangrijk het is om bij veranderingsprocessen te investeren in betrokkenheid van medewerkers. Zij gaan ook in op valkuilen die men daarbij kan aantreffen.

QRM. It's about time

Titel: QRM. It’s about time

Auteur: Rajan Suri

ISBN nummer: 978-90-815908-1-5

Korte beschrijving:

In de eerste 10 jaar van Rajan Suri’s mijlpaalboek Quick Response Manufacturing zijn de innovatieve uitgangspunten van QRM met indrukwekkende resultaten bij vele bedrijven, groot en klein in uiteenlopende bedrijfstakken bewezen. Na jaren QRM workshops gegeven te hebben aan leidinggevenden, heeft Suri een duidelijke beknopte en toegankelijke methode ontwikkeld om de QRM strategie samen te vatten in 4 principes.

Marktcreatie

Titel: Marktcreatie

Auteur: Luc Brouwer

ISBN nummer: 90 5261 447 4

Korte beschrijving:

Marktgericht ondernemen is in. Iedereen heeft er de mond van vol. Maar productgericht denken zit dieper in mensen en organisaties geworteld dan je in eerste instantie zou denken. Bovendien blijkt het helemaal niet zo gemakkelijk een nieuw product te ontwikkelen. Waar richt je je immers op als er nog geen markt is? Marktcreatie is het eerste boek dat op overtuigende wijze afrekent met de vele misverstanden over markt, vraag, behoeften en waar het bij een onderneming nu feitelijk om gaat. Dat gebeurt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden die op prikkelende en vaak humoristische wijze zijn beschreven.

Enneasleutels

Titel: Enneasleutels

Auteur: Rita van der Weck-Capitein

ISBN nummer: 978 90 5594 601 3

Korte beschrijving:

Uzelf beter leren kennen is een belangrijk doel van het enneagram. Maar ook een ander beter leren begrijpen is belangrijk, zowel op het werk als privé. Wat u kunt ontdekken over het enneagramtype van een ander en over uw eigen type om het leven te verbeteren voor u en de mensen om u heen, kunt u lezen in dit boek. Het gaat in op vragen als: Waarom klikt het met de een wel en met de ander niet? Wat triggert uw irritatie? Hoe kunt u omgaan met ‘lastige’ mensen en waarom ervaart u ze eigenlijk als lastig? En welke reacties brengt u eigen gedrag teweeg?

Het weekend van zeven dagen

Titel: Het weekend van zeven dagen

Auteur: Ricardo Semler

ISBN nummer: 9789022573228

Korte beschrijving:

De meesten van ons zijn er goed in om lange dagen te werken. Maar we zijn er minder goed in een keer op maandagmiddag naar de film gaan. Ricardo Semler is daar wél goed in. In ‘Het weekend van zeven dagen’ laat Semler zien hoe hij Semco, een klein familiebedrijf, wist om te bouwen tot een bedrijf met veertigmaal de oorspronkelijke omzet terwijl hij tijdens kantooruren genoot van een goede film of met zijn zoon de eendjes ging voeren.