09 dec 2020

Product uitgelicht: workshop samenwerken op afstand

Thuiswerken is niet meer weg te denken sinds we weten dat Corona nog wel even zal blijven en we bovenal ook hebben geproefd aan de positieve kant van het thuiswerken. Maar hoe kijken medewerkers er nu echt tegen aan? Wat zijn de omstandigheden waarin ze werken? Heeft de leiding daar wel een goed beeld van? Immers, samenwerken op afstand vraagt om hele andere en verschillende vaardigheden en omstandigheden. Terwijl die in het verleden veelal niet gebruikt en getraind zijn.

Speciaal voor dit doel hebben we een online interactieve workshop gemaakt waarbij medewerkers worden meegenomen in een interactieve sessie waarin we behandelen wat samen werken op afstand nu eigenlijk echt betekent en waarbij het team gezamenlijk deze verschillende omstandigheden inventariseert, bespreekt en verbeterd.

We werken hierbij aan de hand van het unieke E2i-model waarbij medewerkers langs 4 harde en 4 zachte voorwaarden worden meegenomen. Dit in een speelse dynamiek gedurende een to-the-point sessie van ongeveer 1 uur.

Na afloop van deze workshop krijgt de leiding een concreet overzicht van alle uitkomsten en kan daar vervolgens op acteren, in nauwe samenwerking met het team.

De workshop kan optioneel worden uitgebreid met een verdieping in de effecten van de persoonlijke gedragsstijl op het samen werken op afstand. Dit gebeurt op basis van de DISC/MapsTell methodiek en de kernkwaliteiten van Ofman. De medewerkers gaan aan de hand van twee modellen interactief aan de slag en zien de concrete resultaten terug op het online platform. Ze herkennen de eigen talenten en valkuilen en krijgen ook zicht op de allergieën die zij zowel zelf ervaren maar veelal ook onbewust oproepen bij teamleden. Deze inzichten geven ruimte om de uitdagingen aan te gaan en te komen tot een betere samenwerking op afstand. Begrip voor elkaars voorkeuren en kwaliteiten stijgt hiermee. De leiding krijgt een helder inzicht in de effecten van hun leidinggevende stijl. De verdieping duurt 1,5 uur.

Prijs: € 750,- deel samen werken op afstand

Prijs € 750,- verdieping in effecten van gedragsstijlen. Voorwaarde is kennis van MapsTell of DISC.

Geef een reactie