09 jul 2021

Supply chain

Wie durft de schat op te graven?

Ken je de Pirates of the Caribbean? De geweldige avonturen van Jack Sparrow die met grote vindingrijkheid in allerlei coalities de begraven schat blijft zoeken en deze uiteindelijk ook vindt.

Over woeste zeeën, achterna gezeten door de zeemachten, in de weg gezeten door de Vliegende Hollander, een verbond smedend met de andere piratenkapiteins. Steeds terugvallend op zijn trouwe bemanning die ook steeds slimmer wordt. Hoewel dat laatste is de vraag. Opgezweept door de jonge kapitein William Turner die oprecht zijn doel najaagt. Inspiratiebron voor onze Jack.

Jack geeft nooit op. Hij kent de schat en is vastbesloten deze op te graven.

Wat nu, wanneer we weten dat er een dergelijke schat begraven ligt in onze bouwsector? Een schat waarover we gehoord hebben…

Toch durven we in de bouwsector deze schat niet te zoeken en op te graven. Hoe vreemd is dat?
We varen liever langs de kustlijn, vol kliffen met piraten, dan dat we het ruime sop durven te kiezen. Waarom? Misschien wel omdat we ons toch geen voorstelling kunnen maken dat de schat zo groot is, dat de kapitein geen nieuwe koers durft te bepalen, dat we te vaak wisselen van bemanning en de partners elkaar niet vertrouwen, dat we onze vaardigheden niet willen ontwikkelen en trainen om hogere golven te trotseren. En omdat we ons kompas niet vertrouwen, omdat ons schip verkeerd geladen is, omdat we geen gids hebben die de wateren al een keer verkend heeft…

Over welke schat ik het heb? De supply chain schat. De weg naar lagere kosten, meer plezier, hogere opbrengsten, betere klantwaarde en hogere voorspelbaarheid voor iedereen in de keten.

De supply chain aanpak kent vele twijfels. Waar moeten we naar toe? Wat is een haalbaar resultaat in kostenreductie in hoeveel jaar? Hoe moeten we daar komen? Waar beginnen we? Moet iedereen in de keten? Is een keten genoeg voor de organisatie? Wie kunnen wij vertrouwen en vertrouwen ze ons wel? Hoe moeten we daar leiding aan geven en wat betekent dat voor bestaande rollen? Hoe geeft iedereen open informatie. Hoe verdelen we de voordelen? Hoe blijven we bij elkaar? Hoe vernieuwen we eventueel een gedeelte van de bemanning? Waar kijken we naar bij selectie? Is het wel de moeite waard? Is een simpele inkoop niet veel handiger?

We kiezen liever voor de bekende kustwateren. Maar wat blijkt? Deze kustwateren lijken rustig, maar brengen niet de grote schat. Is dat erg? Ja dat is erg. Het is eigenlijk iets dat we ons niet kunnen veroorloven in de bouwsector.

Supply chain vraagt om lef, doorzettingsvermogen, visie, training en professionaliteit. Wie begint met dit traject zal tot de ontdekking komen dat de ontwikkeling van de gehele organisatie een enorme impuls krijgt. Prachtig toch!
Kritische vragen worden gesteld en vanzelfsprekendheden in twijfel getrokken. Organisaties krijgen er ontzettend veel voor terug. De knowhow die met alle partners wordt gedeeld en progressief ontwikkeld. De spiegel die partners elkaar geven. Niet alleen project gebonden, maar ook project ongebonden. De dagelijkse wervelwind maakt plaats voor een stabiele koers. Alle lagen in het bedrijf worden betrokken bij een gemeenschappelijk doel. Continuïteit en langere termijn nemen de plaats in voor ad hoc beslissingen. Medewerkers worden uitgedaagd, maar vooral verbonden met elkaar. Boeien en binden krijgt ook hier een belangrijke impuls. Partners lopen niet weg op de projecten. Met minder capaciteit samen meer doen. In goede en slechte tijden.

De supply chain schat ligt al te lang te wachten. Slechts enkelen weten deze te vinden. Laten we Jack Sparrow en William Turner zijn!


Jan Vermunt,

E2i – gids in het bouwen van je supply chain.
Volg onze LinkedIn bedrijfspagina en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen.

Geef een reactie