Sparren met Jan; Jong en wijs
09 dec 2020

Sparren met Jan: Jonger en wijzer

In deze column Sparren met Jan schrijf ik over bijzondere inzichten die veelal voortkomen uit alledaagse gebeurtenissen:  tijdens sparringsessies met opdrachtgevers, gesprekken met medewerkers en leidinggevenden en persoonlijke ervaringen vanuit mijn samengestelde gezin met 5 pubers en jong volwassenen.

Hoe verschillend kunnen situaties zijn bij de organisaties waar ik kom. Ik heb het dan over de leeftijdsopbouw en de onderlinge dynamieken. Het is echt niet vreemd dat een beslisser bij een van de grootste opdrachtgevers in de publieke sector een gemiddelde leeftijd kent van ver onder de 50 jaar.

Er spelen 2 hele grote problemen (ik zou het liever uitdagingen noemen, maar zo wordt dat nog niet overal ervaren). Ten eerste dat er komende 5 jaar zo’n 1000 functies moeten worden ingevuld en anderzijds de vraag hoe de aanwezige kennis kan worden geborgd en overgedragen.

Veel informatie is nog totaal niet gedigitaliseerd en machines en assets vragen nu eenmaal veelal om analoge ervaring en kennis. Je voelt natuurlijk aan dat naarmate deze twee grote issues niet worden opgelost de schaar in toenemende mate gaat knippen aan 2 zijdes. Dat gaat pijn doen. Zelf denk ik hierbij ook meteen aan van jonge professionals, digitaal opgegroeid, wijs geworden middels navigeren op het internet en gevoed door snelheid, het vermogen tot boodschappen brengen en gewend aan voortdurende actie, straks met de wijze generatie aan de slag gaat die is opgevoed vanuit een basis van diepe kennis, opgebouwde ervaring, rust, structuur en een bereidheid tot luisteren. Deze twee partijen bij elkaar brengen gaat een mooie uitdaging zijn.

Maar in mijn bedrijf is het niet anders, vermoed ik.. Heerlijk kijk ik naar de alsmaar toenemende snelheid in denken en doen onder de jonkies. Waarbij ik al een paar jaar geleden meemaakte dat een zeer talentvolle afstudeerder zich beperkte tot YouTube filmpjes en samenvattingen om tot kennis te komen. En ik krampachtig probeerde uit te leggen dat de theorie op pag. 267 van het boek toch echt de moeite waard was om helemaal te doorgronden. Inmiddels is deze 22 jarige jongeling werkzaam vanuit Finland met zijn eigen bedrijf (nog steeds afstuderend met thesis) en in de zomer actief vanuit Maleisië. Gelukkig belt hij nog wel eens met een vraag. Heerlijk toch?

De waarheid is dat we een hoop kunnen leren van elkaar, jong en iets minder jong.. Laten we dat dan ook vooral doen met humor, geduld en vasthoudendheid. Want die laatste twee deugden brengen ook nog een heleboel waarde. Toch, beste vrienden en vriendinnen boven de 50?

Geef een reactie