22 jun 2024

Klant in beeld

6 vragen aan Roel Rommers en Vincent Bliek van Joziasse 

Kenmerken van het bedrijf 

Met zijn 60-jarig bestaan een inmiddels bekend veelzijdig en allround bouwbedrijf, opererend in en door heel Zeeland. Joziasse is groot geworden door het uitvoeren van onderhoud d.m.v. een flexibele instelling en focus op dienstverlening. Nu 60 jaar later uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf dat werkzaam is in allen takken van sport; van klein onderhoud tot ontwikkelde nieuwbouw en innovatieve verduurzamingspartner. 

Wat is de grootste uitdaging voor de organisatie in de komende jaren? 

Het verder optimaliseren en structureren van werkprocessen waarmee we het plezier onder de medewerkers nog verder kunnen optimaliseren, én daarmee de beste ‘versie’ van eenieder bij alle collega’s nog meer tot zijn recht komt.   

Wat is de aanpak geweest in 2022? 

We zijn tijdig in gesprek gekomen Jan. Dit was een leuk en energiek gesprek waarin Jan zijn werkwijze combineerde met enthousiasme en overtuiging. Het vraagstuk ‘kennis en daadkracht’ was dan ook geen issue. 

Aan de hand van de stelling en behoefte is er stapsgewijs een plan gemaakt waarbij we bewust bottum-up zijn gaan werken en alle nodige info samen hebben opgehaald, zoals kernwaarden en knelpunten. 

Gelijklopend hebben we een verdiepingsslag gemaakt met het MT t.a.v. procesoptimalisatie en vorming afdelingsplannen. Hierbij sloot Ricardo met zijn kennis en expertise naadloos aan. Ook hierin zijn mooie stappen gezet en dat heeft het vizier op de toekomst verder geopend. 

Alle sessie en interactie hebben wij als eerlijk en open ervaren, waarbij soms de waarheid confronterend, maar wel verhelderend kan zijn. 

Zijn jullie tevreden over de resultaten? 

Zonder de inspanningen van E2i hadden we niet gestaan waar we nu staan. We mogen terugkijken op een intensief maar leerzaam traject. 

Wat zijn de volgende stappen in 2023? 

Voorlopig zijn we net begonnen met het uitrollen en afstemmen van de afdelingsplannen. Dit zal de nodigde tijd in beslagnemen en vooral een kwestie van gewenning onder de werknemers met zich meebrengen. Het is aan het MT hierin waakzaam te zijn en tijdig sturen daar waar het wordt gevraagd en in overeenstemming is met de plannen. 

Wat betekent dit voor de leiding? 

Een eye-opener als het gaat om daadkrachtig handelen en tijdig anticiperen op verwachtingen en behoeften vanuit het personeel. We zullen hard aan de slag moeten om de beoogde resultaten te gaan halen. Zeker in deze tijd, waar we nog een paar uitdagingen erbij hebben, zal daadkracht in faciliteren en organiseren, en leiderschap in sturing en communicatie, nog meer geëist worden. 

Geef een reactie