Toekomstbestendig Ondernemen

Leiden of lijden?

In de snel veranderende wereld wordt het steeds belangrijker voor ondernemingen om een heldere koers te volgen en tevens wendbaar te blijven. Er is nog te vaak sprake van krappe marges en steeds scherpere wensen en eisen van klanten. De vraag naar goed personeel neemt toe en ook de uitdaging om deze medewerkers te behouden komt op de directieagenda. Alle sectoren ondergaan snelle veranderingen op het gebied van ICT, schaalvergroting en circulariteit of duurzaamheid. Van het management wordt steeds meer verwacht. In de wervelwind van alle dag is het de vraag of het management er aan toe komt om deze veranderingen te kunnen adopteren.
Nog veel groter is de vraag of het management voldoende beeld en veranderingsvermogen heeft om de nieuwe wensen aan leiderschap voor zichzelf te kunnen vertalen.
Veelal opgeklommen in het familiebedrijf in de drukte van alle dag is het niet makkelijk om hier tijd en energie in te steken. Echter dit kan wel eens het grootste verschil zijn tussen een kwakkelend bedrijf of een succesvolle onderneming die toekomstbestendig is. 

De kernvragen zijn dan ook:

 • Hoe behoud ik mijn personeel?
 • Hoe houd ik mijn personeel gezond?
 • Hoe krijg ik meer geld voor mijn inspanningen?
 • Hoe krijg ik voorspelbare verkoop?
 • Hoe realiseer ik meer groei met meer rendement?
 • Hoe organiseer ik een groeiend bedrijf?
 • Hoe geef ik leiding?
 • Hoe verlaag ik mijn risico’s en werken we efficiënter?
 • Hoe realiseer ik meer rendement zonder groei?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik het niet alleen hoeft te doen?
 • Hoe organiseer ik dat we ons niet telkens aan dezelfde steen stoten?

Wat levert de training?

De deelnemers hebben de volgende doelen bereikt:

 • Inzicht in het eigen gedrag, gedrag van de ander en teamgedrag en weten hiervan optimaal gebruik te maken.
 • Inzicht en kennis van de ontwikkelingsfase van de onderneming (of delen hiervan) en weten de verdere koersen acties onder woorden te brengen en in plan te vertalen.
 • Inzicht en kennis in hoe de sturing en risicobeheersing vorm te geven richting een substantiële volgende stap.
 • Inzicht en kennis hoe een betere verkoop te realiseren met een betere prijs
 • Inzicht en kennis hoe de organisatie of delen daarvan zich echt gaan verbeteren en hoe efficiënt kan worden georganiseerd.
 • Inzicht en kennis hoe medewerkers worden geboeid en gebonden bij de onderneming en hoe men daar leiding aan geeft.
 • De leiding van de onderneming is in staat om gericht antwoord te geven en proactief te handelen op de ontwikkelingen in de sector.

Wat is de training?

De training TOEKOMSTBESTENDIG ONDERNEMEN geeft ondernemers en management nieuwe inzichten en vaardigheden op zowel persoonlijk als bedrijfsniveau om (delen van) de onderneming succesvol te leiden. De training geeft antwoord op de grootste uitdagingen waar de onderneming voor staat. De rode draad vormt inzicht in de eigen gedragsstijl en die van de ander. Daarnaast brengen de deelnemers de eigen onderneming in kaart. Dit is de basis voor toekomstig handelen. Tenslotte gaan we concreet aan de slag met de 4 invalshoeken van verandering: (1) sturing en risicovermindering, (2) voorspelbare en betere sales, (3) rendement/kosten en circulaire transformatie, (4) ontwikkeling medewerkers.

De training TOEKOMSTBESTENDIG ONDERNEMEN is opgebouwd uit een tweedaags basisblok en vervolgens twee keer tweedaags verdiepingsblok. Het basisblok kan losstaand worden gevolgd.

Tussen de trainingsblokken is er telkens een coachingsmoment op de werkvloer van de deelnemer van 2 uur voor een eerste reflectie op de opgedane kennis en ervaring.

Inhoud trainingsblokken

DAG 1 “IK OP DE KAART”

Na een hartelijk welkom en bredere kennismaking met de medecursisten en trainers gaan we van start met het verkrijgen van beeld over jezelf. De basis onder al het handelen. Een gehele dag maak je kennis met inzichten in gedrag, welke voorkeursstijlen er zijn en met name welke jouw voorkeursstijl(en) jij hebt. Vanuit de eigen voorkeurstijlen krijg je nog meer in beeld hoe jij reageert in bepaalde situaties.

In de avondsessie gaan we in op jouw drijfveren en die van de organisatie. Wat stuurt jou, wat is voor jou echt van waarde?

DAG 2 “MIJN LEIDERSCHAP EN DE 4 VENSTERS VAN DE ORGANISATIE”

In de ochtend maak jij dieper kennis met de interactie tussen jouw gedragsvoorkeuren en die van anderen. Hoe geef Jij leiding aan jouw eigen gedrag en aan de interactie. Herkennen & erkennen. Je ontvangt een Professional Map: een uitgebreide beschrijving van jouw gedragsvoorkeuren.

Vervolgens gaan we in op de 4 vensters van verbetering in de BETER-organisatie.

 1. sturing en risicovermindering,
 2. voorspelbare en betere sales,
 3. rendement/kosten en circulaire transformatie,
 4. ontwikkeling medewerkers.

Vanuit het E2i-model breng jij jouw organisatie in kaart en ontdek je waar de potentie ligt!

DAG 3 ‘STUREN EN RISICOBEHEERSING’

Wat is onze stip aan de horizon? Hoe kom ik tot de juiste strategie? Welke concrete doelen horen daarbij?
Waar liggen de echte kansen en hoe manage ik de risico’s? Deze onderwerpen staan centraal op dag 3.

Je krijgt inzicht in hoe de missie, visie en doelen de organisatie bewegen en focus laten aanbrengen. Je leert de stappen daar naar toe en maak zelf de eerste aanzet. Je leert hoe je hierbij collega’s betrekt en hoe je de koers moet implementeren en onderhouden. Extra nadruk leggen we op risicomanagement.
In de avond gaan we dieper door op jouw persoonlijke stip aan de horizon. Gespiegeld met je voorkeurgedrag. Persoonlijke doel en je vaardigheid om je doelen te stellen.

DAG 4 ‘VOORSPELBARE EN BETERE SALES’

Hoe krijg ik mijn prijs verbeterd? Wat wil mijn klant?
Hoe sterk is mijn toegevoegde waarde? Wat is mijn plan? Deze dag gaan we in op voorspelbare en betere sales. Je wordt meegenomen in de beginselen van een practische en professionele salesaanpak.

Je krijgt beeld hoe je een salesfunnel bouwt en hoe je naar je eigen klanten kunt kijken.
Je kijkt ook naar de eigen vaardigheden en je krijgt beeld van alle salesmomenten.
Vanuit jouw eigen gedragsvoorkeuren leer je hoe jij het beste communiceert met jou opdrachtgevers en hoe jij verschillende types kunt herkennen en welk salesgedrag daarbij hoort.

DAG 5 ‘RENDEMENT/KOSTEN EN CIRCULAIRE TRANSFORMATIE’

Waar komt het rendement vandaag? Aan welke knoppen kun je draaien? De potentie is veel groter dan je denkt! Alles begint met kleine stapjes.
Je ervaart de kracht van durven leren en anders kunnen kijken naar je eigen organisatie. Je krijgt inzichten in de leanaanpak. Je herkent verspillingen en weet hoe je deze structureel gaat opzoeken en verminderen.
Hoe krijg jij vanuit jouw leiderschapsvoorkeur jouw collega’s mee in deze ontwikkeling? Nieuwe inzichten ervaar je in het avondprogramma, gericht op jouw eigen organisatie.

DAG 6 “ONTWIKKELING MEDEWERKERS”

Je hebt het gevoel dat alles bij jou ligt en dat het zonder jou niet doorgaat. Tegelijkertijd merk je dat jouw organisatie aantrekkelijk moet blijven voor nieuwe medewerkers en ook bestaande medewerkers niet wil kwijtraken. Wat komt hier nu bij kijken? Wat betekent generatiemanagement, situationeel leiderschap en teamontwikkeling voor jou?
In het middagprogramma gaan we dieper in op de kracht van jouw team. Hoe breng je dat in beeld? Hoe werken verschillende gedragsstijlen op elkaar in?
Je krijgt uitleg en oefeningen en je maakt je eigen HRplan voor de komende 12 maanden. Je krijgt leert hoe je in ontwikkelperspectief kunt kijken. Gekoppeld aan het geleerde uit de vorige trainingsdagen.

Opdrachten tussen de blokken

Na elk blok krijg je opdrachten om het geleerde verder te vertalen naar de eigen organisatie toe. Op basis van deze opdrachten bouw je de businesscase voor de organisatie. De uitkomsten van de opdrachten worden besproken in de groep. Leerervaringen worden gedeeld. Best practices worden aangereikt zodat het leerproces versneld wordt. De cursisten ontvangen een trainingsmap met oefeningen, handouts voor de trainingen en naslaginformatie.

Coaching bij opdrachten

Gedurende de uitwerking van de opdrachten kan er een beroep op ondersteuning worden gedaan. Tussen elk blok worden de cursisten bezocht door een trainer of lid van de trainingsstaf.

De rode draad

Aan het eind van de training ontvangen de cursisten een format om te komen tot een volwaardig bedrijfsplan. De belangrijkste ingrediënten zijn inmiddels aangereikt vanuit de training. Om te komen tot het finale bedrijfsplan en de daarbij behorende implementatie kunnen de cursisten ondersteuning krijgen vanuit het managementprogramma op coachingsbasis. De rode draad van het trainingsprogramma is dat de cursisten in staat zijn een volwaardig bedrijfsplan op te kunnen zetten en kunnen starten met implementeren.
In het 2e trainingsjaar wordt in blok 4, 5 en 6 het implementatieproces getraind en begeleid. Daarnaast staat de volgende stap in de persoonlijke ontwikkeling tot leider en het smeden van een managementteam centraal in het 2e trainingsjaar.

NEEM CONTACT OP MET JAN VERMUNT; TRAINER EN MANAGING PARTNER VAN EMPOWER 2 IMPROVE.

Wij nemen contact op over: Toekomstbestendig Ondernemen

MEER INFORMATIE

Delen