Strategie & Organisatie

subhexacon_strategie

We leven in turbulente tijden: het tempo van veranderingen is exponentieel hoog, niets blijft zoals het is en technologische ontwikkelingen kennen een exponentieel groeitempo. Het tijdperk van digitalisering is aangebroken. Onder meer robotica, 3D printing, Artificial Intelligence en het internet veranderen onze omgeving dagelijks en brengen ons welvaart. Tegelijkertijd verbruiken we als mensheid meer hulpbronnen dan de aarde rijk is en dreigt onze biodiversiteit te bezwijken alsmede het klimaat. Dit alles zet druk op de menselijke inventiviteit, op ons innovatievermogen en op ons ondernemerschap. We zijn in een voortdurende transformatie. De vraag is of we meereizen in deze transitie of dat we als toeschouwer ten onder gaan? Organisatieverandering is inmiddels geen uitzondering meer, maar vormt de basis in de dagelijkse sturing en strategiebepaling. Een strategie ontwikkelen die enerzijds past binnen deze snel veranderende wereld en anderzijds past binnen de wereld van Purpose en Meaning is een grote uitdaging. Een integrale visie waar flexibiliteit, scenario’s en (non) lineair denken worden gecombineerd en waar Top-down, bottom up en zelforganisatie worden ingezet en geborgd is essentieel.

Onze integrale visie op Strategie- en Organisatieontwikkeling

E2i begeleidt MKB, corporates en publieke organisaties bij het samenstellen van de juiste programma’s en de monitoring van behaalde meetbare doelen. We verweven dit in de strategieontwikkeling. Dat maakt het realistisch en brengt het dicht bij de medewerkers. Dit creëert een toegevoegde waarde die in de exponentiele ontwikkelingen zeer welkom is. We ondersteunen bij het inrichten van het bedrijfsplan, afdelingsplannen, alignement en smart maken van doelen en we committeren en betrekken medewerkers in de strategievorming. Wij organiseren heisessies en kunnen specifieke tools en formats inzetten zodat organisaties snel en gericht aan de slag kunnen. We kunnen voortgang monitoren en de projectorganisatie helpen inrichten.

Business development houdt zich bezig met activiteiten die als doel hebben om nieuwe zakelijke kansen te realiseren. Een business developer bevindt zich op het snijvlak van productontwikkeling, business model design en marketing. Business development is de schakel tussen kennis binnen een organisatie en de vraag buiten de organisatie. Het doel is om lange-termijn waardeontwikkeling te realiseren voor de organisatie. De business developer integreert kennis vanuit gespecialiseerde vakgebieden zoals research & development, productie, marketing en sales om bedrijfsdoelstellingen te realiseren en nieuwe producten en markten te ontwikkelen.

Om in deze tijd als organisatie staande te blijven is een flexibele organisatiestructuur belangrijk. De afgelopen jaren hebben veel organisaties zich daarom ontwikkeld vanuit een hiërarchische structuur naar een meer zelforganiserende structuur. Waar de ambitie tot deze verandering bij vele organisaties hoog lag, komen steeds meer organisaties erachter dat zelforganisatie meer is dan het aanpassen van de structuur en processen. Ook kiezen veel organisaties steeds vaker voor een hybride vorm waarin een hiërarchische en zelforganisererende vorm worden gecombineerd. Om een flexibele organisatiestructuur te ontwikkelen is een integrale visie nodig waar organisaties op een structurele manier mee aan de slag gaan. Er zal een cultuurverandering moeten plaatsvinden met duidelijke kaders en afspraken waarbinnen mensen vanuit een open, autonome en ondernemende manier samenwerken. Dit vergt een veilige en verbonden organisatie. Het is en een langdurig proces dat gezamenlijk moet worden doorlopen.

Wat is PMO? Een Project Management Officer heeft als belangrijkste taak het professionaliseren en standaardiseren van en het besparen op projecten. Projecten zijn lang niet altijd succesvol. Of er nu meer kosten worden gemaakt, het project uitloopt of dat er andere dingen misgaan, het is onwenselijk voor zowel de opdrachtgever(s) als de uitvoerder(s).

Dankzij de PMO’er wordt de kans vergroot dat het project in kwestie, en een eventueel volgend project, succesvol, op tijd en binnen budget – of nog liever; goedkoper – afgerond wordt.

De PMO’er maakt hiertoe bijvoorbeeld voortgangsrapportages. Ook houdt hij of zij alle processen in de gaten en controleert hij of zij planningen en budgetten. Het is de taak van de PMO’er om te analyseren waar de processen beter kunnen en vervolgens in overleg met de project- programma- of portfoliomanager die veranderingen daadwerkelijk door te (laten) voeren. Elk project is anders, dus de precieze taken van een Project Management Officer kunnen per project, per bedrijf en zelfs per sector verschillen.

De purpose van de organisatie en de Meaning van de oprichters en Management staan steeds vaker centraal binnen organisaties. De tijd van window dressing m.b.t. duurzaamheid is langzamerhand voorbij. Steeds meer mensen en klanten willen alleen met of voor organisaties werken die een intrinsieke motivatie hebben voor de ontwikkeling van mensen en de wereld.

Organisaties moeten daarnaast gaan voldoen aan CSRD. In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie. Vanuit de CSRD worden organisaties geconfronteerd met de rapportering over de noodzakelijke transformaties en de bijdrage aan de wereld, ofwel de impact die ze hebben om mens en milieu. In onze visie is dit niet zozeer een verplichting maar een uitnodiging om het verandervermogen van de organisatie bij de hand te nemen en een kompas te geven aan de richting van de verandering.

E2i biedt allerlei consultancy tools om uw organisatie verder te brengen ten behoeve van strategie- en Organisatie ontwikkeling. Hieronder staan hier een aantal voorbeelden van tools die kunnen worden ingezet.

  • Integrale Zelforganisatie scan
  • Workshop strategiescan
  • Business Mapping
  • Balanced Score Card
  • CSRD reporting
  • Business (Development) plannen

Voor meer informatie over de andere tools die kunnen worden ingezet neem contact met ons op.

MEER INFORMATIE OVER DE ANDERE TOOLS DIE KUNNEN WORDEN INGEZET?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

Wij nemen contact op over: Strategie & Organisatie

CONTACT

Delen