Transformatie Lean en Operational Excellence

Programma “Lean transformatie en de weg naar operational excellence”

De veranderingen in de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Technische innovaties en de beschikbaarheid van nieuwe tools zorgen ervoor dat organisaties zich continu moeten aanpassen. Daarnaast vragen opdrachtgevers om steeds meer flexibiliteit en willen zij hun toegevoegde waarde versterkt zien. Het concept van de lerende organisatie in samenhang met lean en leiderschap geeft hier vele handvaten toe.

Als u de volgende doelen heeft, dan is een lean transformatieprogramma een oplossing voor u:

  • Het bouwen van een lerende organisatie waarin medewerkers in hun kracht zijn;
  • Het reduceren van de kostprijs door minder ingezette uren en een kortere doorlooptijd en meer ruimte voor klantwaarde;
  • Het maximaliseren van tijd voor het onderhouden van uw klantenbestand.

Wat houdt het programma in?

Het door E2i ontwikkelde lean transformatieprogramma is gericht op het snel en effectief verbeteren van uw huidige manier van werken. In een drietal modules transformeren wij uw organisatie in een continu lerende organisatie en realiseren wij samen met uw medewerkers kleine én grote resultaten; iedere dag weer. Dát is de brandstof voor verdere ontwikkeling en groei en de duurzame impact waar E2i voor staat.

Het lean transformatieprogramma is opgebouwd uit de drie onderstaande modules;

  1. Bewustwording en vaardigheden vergroten;
  2. Starten met verbeterteams voor gealloceerde grotere verbetertrajecten;
  3. Stroomlijning totaal proces van buiten naar binnen.

Module 1 Het realiseren van bewustwording en het vergroten van vaardigheden

Deze module start met een wederzijdse kennismaking waarin, onder begeleiding van E2i, de huidige situatie wordt verkend en geanalyseerd. Aan de hand van deze analyses worden in nauw samenspraak met de leidende coalitie vanuit uw organisatie de doelen voor het programma vastgesteld.

Alvorens met deze doelen aan de slag te gaan, worden uw belanghebbende medewerkers door middel van een, afhankelijk van hun rol binnen het programma, toegespitste training door E2i meegenomen in de gebruikte modellen en methodieken. In deze trainingen komen onder ander de basis principes van lean, filosofie, processen, werknemers en partners en continu verbeteren, en de werking van continu leren aan bod.

Vervolgens maken de juiste processen en de juist opgeleide medewerkers het samen mogelijk om tot een bedrijfscultuur van continue verbeteringen te komen. Door met een ‘leanbril’ te kijken worden verspillingen in processen geïdentificeerd en met gerichte verbeteractiviteiten weggenomen. Naast continue verbeteringen worden ook grote veranderingen voorbereid, gepland, uitgevoerd en geëvalueerd.

Module 2 Het starten met de eerste verbeteracties en implementatie van continue verbeteringen

In deze module worden reeds geïdentificeerde grotere en veelal hardnekkige vraagstukken aan de hand van de A3 verbetermethodiek aangepakt. Op deze manier wordt, onder begeleiding van E2i, ervaren dat uw teams met deze methodiek zeer doeltreffend lastige problemen op te lossen en wordt het draagvlak voor het lean transformatieprogramma vergroot.

Een tweede methodiek die in deze module wordt gebruikt, is de verbetercyclus. Samen met uw projectteam wordt een specifiek probleem bepaald. Aan de hand hiervan wordt onder begeleiding door E2i de volledige verbetercyclus van ‘plan’, ‘do’, ‘check’ en ‘act’ doorlopen.

Als laatste wordt een verbetersysteem in uw organisatie opgezet en geborgd. Dit houdt in dat afwijkingen in processen worden geregistreerd en verbeteracties worden geïdentificeerd en gecoördineerd. Lean methodieken, zoals PDCA, worden doorgevoerd in een werkwijze die continu verbeteren stimuleert.

Dit verbetersysteem wordt eerst schematisch uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd vanuit een ringensystematiek. Dit betekent dat we starten met de begeleiding een kleine groep medewerkers die steeds verder wordt uitgebreid.

Module 3 Het stroomlijnen van buiten naar binnen stroomlijnen van het totale proces

Integraal onderdeel van het programma is het in kaart brengen van een value stream voor uw organisatie. Hierbij wordt gestart buiten uw organisatie, namelijk bij de klantbeleving om zo steeds verder naar binnen te komen en uiteindelijk uw gehele proces inzichtelijk is geworden. De methode die E2i gebruikt voor het opstellen van deze value stream brengt optimalisaties op eenvoudige wijze aan het licht en wordt vaak als basis gebruikt voor het opstellen van uniforme werkinstructies en -processen.

Een bijkomend voordeel van het doorlopen van deze module is dat het u in staat stelt om samen met alle afdelingen binnen uw organisatie met een ‘lean bril’ naar uw processen te kijken en daarmee wordt voorkomen dat lean slechts gefragmenteerd wordt doorgevoerd.

Team E2i

Dit programma wordt onder supervisie van drs. Jan Vermunt MSc. of Dennis Leeman MSc. aangeboden. Het begeleidingsteam bestaat uit Jan Vermunt MSc., en Dennis Leeman MSc.

Wij nemen contact op over: Transformatie Lean en Operational Excellence

MEER INFORMATIE

Delen