Werken met E2i-ontwikkelmanager

De ontwikkelmanager (en het bouwen van een eigen academy)

Herken je dat in je bedrijf de stip op de horizon (al dan niet scherp genoeg) bepaald is en dat actielijnen wel zijn benoemd, maar de uitvoering hiervan te wensen over laat? Dat de visie staat maar de sturing op die visie nog wat achterblijft door de wervelwind van alle dag?

Soms heb je ondersteuning nodig om de actielijnen te vertalen naar datgene dat nodig is. Enerzijds voor de structuur en veranderende processen in de organisatie en anderzijds naar de ontwikkelbehoefte richting de medewerkers. En dat hier vervolgens een stuur op wordt gezet. Te vaak zien we dat deze slagen niet volledig worden gemaakt. Medewerkers blijken allerlei trainingen en cursussen te volgen die minder goed op elkaar aansluiten of waarvan de directie zich later afvraagt of dit de juiste waren dan wel dat er een grote behoefte is om deze veel meer van toepassing te laten zijn op de eigen situatie.

Met name middelgrote organisaties herkennen deze behoefte maar hebben deze vaak niet ingevuld. De expertise vraagt namelijk geen fulltime inzet en vraagt ook om een generalistische blik op ontwikkeling.

Vanuit E2i hebben we hier een oplossing voor in de vorm van de ONTWIKKELMANAGER. Deze vertaalt met het management de strategie en ontwikkelwensen naar actielijnen zowel richting de structuurkant van de organisatie als naar de HR-kant. De ontwikkelmanager maakt een ontwikkelprogramma voor een periode van 3 jaren.

Vanuit een vlootschouw wordt in beeld gebracht welke ontwikkelbehoefte er is in de komende drie jaren bij de medewerkers. Zowel vanuit het belang van de organisatie als het belang van de medewerker. Hierdoor wordt boeien en binden vanzelfsprekend en zijn er minder verrassingen inzake ongewenst vertrekkende medewerkers. Tegelijkertijd komen nieuwe medewerkers in een ontwikkelstramien en kan bijvoorbeeld de onboarding deel uit maken van een eigen bedrijfsschool (academy).

De ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers wordt gedefinieerd en gemonitord.

We zetten dit in een online omgeving waar de organisatie zelf in kan werken. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan het pakket van de ontwikkelmanager worden aangepast. Via een abonnementstructuur kunnen organisaties gebruik maken van de ontwikkelmanager. Hiermee wordt een professionele ontwikkeling van de organisatie mogelijk zonder hoge kosten.

Eigen Academy of Bedrijfsschool

Het is interessant met HR en directie te verkennen wat de mogelijkheden zijn van een eigen bedrijfsschool of academie. Steeds meer is dit een belangrijk middel voor organisaties om sturing te geven aan de interne ontwikkeling.

Vanuit E2i hebben we meer dan 80 trainingschunks gereed om naar behoefte in te brengen in de academy of bedrijfsschool. Daarnaast kunnen bestaande bedrijfsopleidingen ook worden toegevoegd en ook opleidingen bij externen die al bekend zijn. De ontwikkelmanager van E2i coördineert en begeleidt de voortgang en ontzorgt hiermee de HR van de organisatie. De HR, het management en de directie bepalen, al dan niet in samenspraak met de ontwikkelmanager, de ontwikkelbehoefte.

Voor een periode van drie jaren wordt de academy ingericht en gecoördineerd. We kunnen specifieke trainingen of (onboarding) learnings maken. We kunnen ook ondersteunen bij het zelf maken van learnings. Het is steeds eenvoudiger dit te redigeren. De volledige ontwikkeling kunnen we op een online platform aanbieden in een omgeving die voor de organisatie is ingericht. De techniek hebben we in huis.

Wij nemen contact op over: Werken met E2i-ontwikkelmanager

MEER INFORMATIE

Delen