Operatie & Proces Ontwikkeling

e2i hexacon operatie en proces ontw

Voor organisaties is het van belang dat zij hun processen zo efficiënt als mogelijk inrichten, zodat de operationele kosten zo laag mogelijk zijn en organisaties op die manier een concurrerende prijs voor hun producten kunnen aanbieden in de markt. Voor vele organisaties is het een strategische keuze om zich als gehele organisatie zich te richten op het efficiënter maken van Processen. Dit noemen we Operational Excellence. Operational Excellence is een managementfilosofie die zich richt op het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Het doel is het bereiken van een optimale balans tussen kosten, kwaliteit, snelheid en flexibiliteit in de operaties van een organisatie. Operational Excellence richt zich op het identificeren en elimineren van verspilling in de bedrijfsprocessen om efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen. Het is gericht op continue verbetering van processen door middel van het toepassen van o.a. Lean en Agile methodieken.

Essentieel bij de implementatie van operational Excellence is een integrale visie. 70% van deze projecten levert niet de juiste resultaten op, omdat er alleen gefocust wordt op de processen zelf. E2i benadrukt dan ook de noodzaak van het betrekken van medewerkers bij het verbeteren van processen en het creëren van een lerende cultuur van continue verbetering. Operational Excellence vereist daarnaast leiderschap dat gericht is op het inspireren van medewerkers, het stellen van doelen en het creëren van een omgeving waarin verbetering wordt aangemoedigd en ondersteund.

Onze integrale visie op Operational Excellence

We bouwen met jouw organisatie aan een lerende organisatie. Hierbij hebben we oog voor een cultuur van persoonlijk meesterschap. Daarnaast gaan we uit van het teamleren. Dat wil zeggen zoveel mogelijk gelijktijdig in groepen leren. Vervolgens onderzoeken we de mentale modellen in de organisatie die het leren in de weg kunnen staan. Visie delen staat centraal binnen de lerende organisatie. Delen met en vanuit alle medewerkers zodat de visie van iedereen wordt en tenslotte hebben we oog voor het systeem. Immers de excellence kan afhankelijk zijn van een ander onderdeel binnen de organisatie. Laten we vooral aan de juiste knoppen draaien met elkaar.

Voordat je fanatiek aan de slag gaat willen we je wijzen op de grootste valkuil die er in dit verhaal is: betrokkenheid, commitment, draagvlak of welke naam je er ook aan wilt geven. Momenteel mislukken circa 70% van deze projecten omdat het draagvlak gewoon niet voldoende is. Dit is dan ook een van de redenen waarom we met E2i niet alleen focussen op lean en Agile, maar daar ook leiderschap en de betrokkenheid van medewerkers. Ieder project zien we weer hoe belangrijk het is dat mensen elkaar begrijpen, dat ze samen achter de juiste doelen staan, dat ze handvatten worden gegeven en tijd wordt gegund om een succesvol project te kunnen uitvoeren. Uiteraard is hierbij de juiste theoretische kennis essentieel.

Dat is dan ook precies ons startpunt. We bieden theoretische kennis, op maat, zodat iedereen weet waar we het over hebben. Daarna kijken we gezamenlijk naar de doelen: hebben we allemaal diezelfde stip op de horizon in ons vizier?

Belangrijke methodieken om Operational Excellence te realiseren zijn Lean en Agile. Lean en Agile zijn beide methodologieën voor procesverbetering, maar ze verschillen in hun aanpak en focus. Lean is gericht op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van waarde voor de klant. Het richt zich op het stroomlijnen van processen en het elimineren van overbodige stappen om efficiëntie te verbeteren. Agile daarentegen is gericht op het flexibel en adaptief zijn om sneller te kunnen reageren op veranderingen. Agile is ontstaan in de softwareontwikkeling, maar wordt nu ook gebruikt in andere sectoren. Het richt zich op het opdelen van werk in kleine, behapbare stukken en het werken in korte iteraties om snel feedback te krijgen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Lean wordt vaak toegepast op het verbeteren van bestaande processen, terwijl Agile vaak wordt gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het is belangrijk om op te merken dat Lean en Agile vaak samen worden gebruikt in organisaties om zowel efficiëntie als flexibiliteit te bereiken en zo een betere klantwaarde te creëren.

Essentieel is een procesmanagementsysteem dat dichtbij de medewerkers staat en dat men zelf kan bedienen en voeden. Geen droog handboek dat in de lades verdwijnt, maar een modern gedigitaliseerd en realtime operende tool voor alle medewerkers dat ook interactief communiceert. Wij kunnen vanuit ons partnerschap met INBISCO hierin elke organisatie voorzien van de juiste gezamenlijke procesanalyses en daaropvolgend het eigen platform waar alle medewerkers gebruik van kunnen maken. Binnen de QHSE Manager van INBISCO leggen we de norm en werkwijze voor QHSE vast. Alle processen, verantwoordelijkheden, instructies én relevante documenten zijn terug te vinden op één plek. Alle medewerkers beschikken altijd over de laatste versie van processen en documenten en weet iedereen precies wat van hem of haar verwacht wordt. Zo waarborg je de kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.

Datagedreven organiseren is een belangrijke toevoeging in een toekomstbestendige aanpak van operational excellence. De toegankelijkheid tot informatie is niet altijd eenvoudig en toch is er al heel veel mogelijk. Om te weten of je voldoet aan de uitgangspunten en de werkwijze van het QHSE beleid dat je hebt vastgelegd, moet je data verzamelen. Dat kan door het uitvoeren van audits, inspecties, vergunningen, het registreren van klachten, het vaststellen van afwijkingen of incidenten, maar ook door feedback te vragen van medewerkers. Door deze data te beoordelen, kun je vervolgens acties toewijzen aan andere medewerkers binnen de organisatie. Natuurlijk houdt de QHSE Manager daarbij rekening met de door jou gedefinieerde rollen en rechten.

Daarnaast zit er een enorme hoeveelheid data ‘verborgen’ in allerlei tools en software. Helaas lijkt het een kostbare en complexe weg om deze data te ontsluiten en beschikbaar te maken in het dagelijkse gebruik. Zowel voor sturing als voor verificatie en validatie. Door ons intensief partnerschap met Horizon IT en de kennis van uw branche zij wij in staat om de datagedrevenheid concreet waar te maken zonder hoge ICT kosten en moeilijke trajecten.

In onze integratieve aanpak om te komen tot Operational Excellence en een lerende organisatie hebben we een aantal essentiële trainingen ontwikkeld die zowel incompany als ook in een open training aan medewerkers en management wordt aangeboden zodat de aanpak versneld geïmplementeerd kan worden.

Trainingen zijn:

  • 2-, en 3-daagse Lean voor professionals
  • 2-daagse Agile voor professionals
  • Workshop Lean in uitvoering voor uitvoerende professionals
  • 2-daagse Leiding geven aan Lean
  • Diverse Methodieken workshops zoals, Lean Plannen, 5S methodiek, Scrum methodiek, Lean Engineering, inrichten OBEYA.

MEER INFORMATIE OVER DE ANDERE TOOLS DIE KUNNEN WORDEN INGEZET?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

Wij nemen contact op over: Operatie & Proces Ontwikkeling

CONTACT

Delen