Up2me: ontwikkelen van eigenaarschap

Programma Up2Me: Ontwikkelen van eigenaarschap  

Hoe gaaf is het wanneer medewerkers in organisaties zelf initiatief nemen en elkaar verassen in datgene dat ze realiseren. Vanuit zichzelf en met elkaar. Hoe mooi is het dat problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en ook proactief worden opgepakt. Hoe heerlijk is het dat de resultaten ook de doelen zijn van de medewerkers zelf en niet alleen van het management. Of ook andersom.. 

Hoe frustrerend is het dat bovenstaande juist niet gebeurd. Dat blijkbaar medewerkers eerst toestemming moeten krijgen of vragen om in actie te komen. Of waarbij het management de ruimte niet kan geven om medewerkers zich te laten ontfermen over problematieken en kansen. 

We noemen dit het gebied van eigenaarschap.  

In de snel veranderende omgeving waarin organisaties opereren en medewerkers en leiding hun best doen om hun klanten goed te bedienen is vaak te complex geworden om alles directief te organiseren. Dit wordt nog lastiger nu we door Corona versneld in een wereld komen waarin thuiswerken, op afstand samen werken en leiding geven een essentieel onderdeel vormt in de dagelijkse manier van werken. De mate van autonomie wordt onvermijdelijk groter en dit geeft veel kansen.  

De vraag is dan ook hoe ontwikkelen we eigenaarschap in onze organisatie. Een ontwikkeling die voor leidinggevenden en medewerkers gelijk op loopt. Een ontwikkeling die diverse facetten in zich heeft. 

E2i heeft hiervoor een programma-aanpak opgezet. Van theorie naar praktijk, op maat voor jouw organisatie. 

In het programma worden medewerkers en leiding meegenomen hoe eigenaarschap werkt en hoe je dit kunt ontwikkelen en wat dit betekent in de eigen organisatie. Het eindresultaat is een organisatie waarin de medewerkers proactief kunnen benoemen wat er nodig is in ieders persoonlijke situatie en als team om meer eigenaarschap te ontwikkelen. En een organisatie waarin de leidinggevende weten hoe zij eigenaarschap kunnen ontwikkelen bij hun medewerkers en wat dat betekent voor henzelf individueel en als leidinggevend team. 

Dit programma is er op gericht te ontwikkelen met de ‘winkel open’. Dit betekent dat we het geleerde implementeren in de bedrijfsvoering en dat we de voortgang met elkaar kunnen monitoren. Succes gegarandeerd. 

Het programma start met een 0-meting in de organisatie. Struikelblokken en succesfactoren worden door een interviewreeks met medewerkers in beeld gebracht en gebundeld in een overzicht. We formuleren met een kopgroep het gezamenlijk verlangen. 

Met de kopgroep en directie vullen we het plan verder in. 

De volgende ingrediënten maken deel uit van het programma: 

  • Training leidinggevenden gericht op het doorgronden van een aantal structuren en het ervaren en duiden van het concept eigenaarschap. 
  • Vertaling leerdoelen in persoonlijk ontwikkel plan (integratie in bestaand plan op opzet nieuwe structuur) 
  • Workshop voor alle betrokken medewerkers zodat zij meegenomen worden in kennis over het ontwikkelen van eigenaarschap en het kunnen duiden van een specifieke situatie 
  • In teamsessies bespreken van normen en waarden duiden en organiseren van een aanspreekcultuur.  
  • In individueel traject ontwikkelen van het zelfbeeld over eigen score ogv eigenaarschap en leiderschap. Hiervoor gebruiken we elementen uit het Boosttraject gericht op het empoweren van medewerkers. Onlineprogramma met offline coaching. 
  • Trainen van medewerkers in gespreksvaardigheden gericht op feedback en aanspreken. 
  • Werken met buddysysteem 
  • Monitoring ontwikkeling organisatiebreed 

Naarmate het programma vordert brengen we dagelijkse issues en struikelblokken in en vertalen we de inzichten naar de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kracht van het programma zit in het realiseren van bewustwording, het trainen van de vaardigheden en het coachen on the job in de dagelijkse praktijk en het volgen van de totale ontwikkeling en dit bespreekbaar maken met en door de leiding samen met de medewerkers. 

De duur van het programma varieert van 6 maanden tot 12 maanden afhankelijk van de behoefte van de organisatie. 

Voor meer informatie vraag naar drs. Jan Vermunt MSc. programmaleider Up2Me. 

Wij nemen contact op over: Up2me: ontwikkelen van eigenaarschap

MEER INFORMATIE

Delen