Leiderschap op basis van gedragsstijlen

LEIDERSCHAP O.B.V. KENNIS VAN GEDRAGSSTIJLEN (MAPSTELL METHODIEK)

Korte inhoud

Onbewuste gedragsvoorkeurstijlen sturen mensen de gehele dag door. Dit heeft een enorm effect op persoonlijk handelen en samen werken. Door middel van een eenvoudige structuur is de voorspelbaarheid in handelen (gedrag) sterk in te schatten. De toepassing vervolgens is minder eenvoudig.De deelnemers worden getraind in de theorie en toepassing door middel van de MapsTell methodiek. Verschillende niveaus van leiderschap worden besproken. Startend met persoonlijke leiderschap om vervolgens door te gaan naar bilateraal leiderschap en tenslotte naar teamleiderschap.

De training bestaat uit theorie en oefeningen en dialoog. Deelnemers ontvangen persoonlijke rapportages.

Resultaat:

De leidinggevende deelnemers hebben een goede basiskennis over gedragsstijlen, zij erkennen de eigen stijl (inclusief de valkuilen) en herkennen de gedragsstijlen bij hun medewerkers. Zij kunnen dit vertalen naar hun leidinggevende voorkeurstijl en naar situaties en gedragsstijlen van hun collega’s. Zij zijn beter in staat verbindg te maken en te houden en begrijpen de impact van dagelijks (onbewust) handelen en weten dit om te buigen naar resultaatgericht handelen.

Doelgroep:

Leidinggevenden op alle niveaus (projectverantwoordelijke, programmaverantwoordelijken, management, directie)

Duur: 2 dagdelen training

Naslagwerk: ja, gerichte literatuur

Coachingsmogelijkheden: ja 1 op 1, terugkom dagen, masterclass

Investering: € 635,- per deelnemer excl btw (incl Personal Map en routekaart)

Deze training kan worden uitgebreid met 2 elementen:

  • Toevoegen van kernkwadranten obv theorie van Offman. De deelnemers krijgen een verdieping icm de MapsTell methodiek en mappen ogv valkuilen, kernkwaliteiten, uitdagingen en allergien en weten dit te vertalen naar de dagelijkse omgeving en praktijk.
    • Duur: 1 dagdeel
  • Toevoegen van een boksclinic icm MapsTell (Of Disc). Gedurende een dagdeel ervaren de deelnemers de persoonlijke gedrags- en communicatiestijl door middel van een boksclinic. Deze clinic geeft nog meer energie en gevoel aan de leiderschapstraining.
    • Duur: 1 dagdeel

Wij nemen contact op over: Leiderschap op basis van gedragsstijlen

MEER INFORMATIE

Delen