Lean voor professionals (maatwerktraining)

Lean voor Professionals (incompany maatwerk training) 

Vanuit het keuzemoduleprogramma wordt de incompany-training Lean samengesteld.

Bij voorkeur wordt er gestart met een op maat samengestelde training gericht op de directie en het management. Doel hierbij is om inzicht te krijgen in:

  • Hoe ga je op strategisch niveau om met Lean?
  • Wat is Lean leiderschap?
  • Het creëren van een Lean cultuur
  • Het opstellen van een plan van aanpak en eigen flowboard voor leanontwikkeling.

Vervolgens ligt de focus op professionals in management, inkoop, calculatie, engineering, werkvoorbereiding en uitvoering. We verdiepen, specificeren en versterken de leaninzichten en kennis.

Deze incompany training stellen we gezamenlijk op met de opdrachtgever vanuit de keuze modules. We houden rekening met de aanwezige kennis en ervaring in de organisatie en de snelheid en scope van de gewenste leanontwikkeling. Door de keuze in modules wordt het inzicht in de mogelijkheden van lean in combinatie met (persoonlijk) leiderschap vanuit verschillende facetten vergroot. Dit wordt vervolgens gestuurd toegepast in de dagelijkse praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In combinatie met consultancy, het toepassen van leanmethodieken in de projecten, is dit een krachtige succesvolle incompany aanpak om de lean filosofie niet alleen met de mond te belijden maar daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

Door de incompany-training wordt fors geïnvesteerd in bewustwording en het verkrijgen van nieuwe inzichten en vaardigheden.

Groepsgrootte min 12 en max 16 deelnemers. Een investeringsvoorstel wordt op maat opgesteld. Voor meer informatie zie www.E2i.nl of neem contact op met Jan Vermunt (06-83226709), trainer en managing partner van Empower 2 improve

Wij nemen contact op over: Lean voor professionals (maatwerktraining)

MEER INFORMATIE

Delen