Intervisietraining

Intervisie is bewust veranderen. Het instrument Intervisie inzetten als leer- en ontwikkelinstrument voor individuen en voor organisaties. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werk gerelateerde vraagstukken. Uiteindelijk wil je komen tot het niveau van de onderliggende gedragspatronen, waarmee mensen in hun leven worden geconfronteerd en die in hun werk onbewust steeds een rol spelen. Als je tot dat niveau kunt komen, dan is echte verandering mogelijk.

TRAINING 1: WAT IS INTERVISIE? 

In een vaste groep deelnemers wordt met een methode als leidraad en via het stellen van vragen een vraagstuk van één van de deelnemers (=casusinbrenger) ontvouwd. De deelnemers dragen geen oplossingen aan, maar stimuleren de casusinbrenger door het stellen van helpende en prikkelende vragen om, vanuit zijn eigen oplossend vermogen, zicht te krijgen op zijn eigen vraagstuk. Met dit inzicht worden door hem/haar alternatieven voor nieuw handelen ontwikkeld. Goede intervisie durft verder te gaan dan de standaard trajecten die zich vaak beperken tot het uitwisselen van zakelijke ervaringen en oplossing van bekende problemen.

VOOR WIE IS INTERVISIE BEDOELD?

De intervisie methodiek is bedoeld voor professionals, teams en organisaties die zich willen ontwikkelen.

Een professional: Hij kan intervisie gebruiken om vragen te beantwoorden en daardoor kritisch te (leren) kijken naar beter of anders werken. Zo kan hij invloed uitoefenen op zijn functioneren en op de eigen functie.

Voor (project)teams is intervisie een middel om krachten te mobiliseren en prestaties en resultaten te verbeteren. Intervisie draagt bij aan een goede samenwerking relaties en functioneren centraal te stellen in de in te brengen casuïstiek. De teamleden leren hun kwaliteiten kennen en inzetten, de passie in hun werk te gebruiken en bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen.

Organisaties staan vaak voor veranderingen waarbij het belangrijk is om met de bestaande medewerkers toe te werken naar de realisatie van een gewenste situatie. Veelal is die gewenste situatie opgenomen in de geformuleerde missie, visie of strategische doelen.

OPZET TRAINING | Afgestemd op uw specifieke behoefte

 • De training duurt 1 dagdeel per sessie
 • Aantal deelnemers 4 tot maximaal 8
  • Per groep gaat iedere deelnemer 1x als casusinbrenger aan de slag
   • 4 deelnemers = 4 intervisie sessies
   • 8 deelnemers = 8 intervisie sessies
  • Per sessie heeft de casusinbrenger de keuze uit een aantal intervisiemethodes zodat de methodiek aansluit bij de hulpvraag
  • Iedere sessie wordt afgesloten met praktische acties, waardoor er kort cyclisch resultaat behaald wordt
  • Bij iedere volgende sessie vindt evaluatie plaats van de status van de actiepunten van de vorige casusinbrenger(s)
  • Prijsstelling is afhankelijk van het aantal deelnemers

Om met intervisie een hoge kwaliteit te garanderen, is het van belang dat er een goede facilitator de intervisie begeleidt. Voor het uitoefenen van de rol van facilitator is E2i gecertificeerd.

——

TRAINING 2: INTERVISIE – HOE WORD IK EEN GOEDE FACILITATOR?

Welk doel heeft de opleiding
Er zijn organisaties die aangeven dat zij ‘intervisie hebben geprobeerd, maar de medewerkers zijn niet zo enthousiast’. Intervisie moet ‘pittig’ worden begeleid. Vergroot de kwaliteit van de facilitators en je vergroot de kwaliteit van intervisie en zo het effect op het individu, het team en de organisatie.

Het streven van E2i is met intervisie een hoge kwaliteit te garanderen. Het is dan ook van belang dat er een goede facilitator de intervisie begeleidt. Voor het uitoefenen van de rol van facilitator is E2i gecertificeerd en in staat deze kennis middels een training over te dragen. De trainers hebben zeer veel ervaring in de methodiek.

Wat leer je tijdens de opleiding
Aan de hand van het intervisieproces leer je omgaan met de methodiek en draagt dit bij aan de ontwikkeling van het individu, het team en de organisatie. Tijdens de opleiding worden praktische theorieën gekoppeld aan het proces. De deelname is zeer interactief, neem je deel aan de opleiding dan vertegenwoordig je iedere rol in het proces, de deelnemer, casusinbrenger en de facilitator. De casussen die onderdeel zijn tijdens de opleiding zijn eigen casussen uit de praktijk van de deelnemers. Hiermee wordt de theorie direct gekoppeld aan de praktijk!

Voor wie is de training bedoeld
Deelnemers van de opleiding hebben als doel zichzelf te ontwikkelen in de intervisie methodiek, zowel op individueel-, team-, en organisatieniveau

Na het behalen van het certificaat ben je in staat de rol van facilitator naar behoren uit te oefenen waardoor de kwaliteit van intervisie wordt gewaarborgd.

Opzet training
De training bestaat uit:

 • 4 trainingsdagen
  • Het intervisie proces is de basis van de training
   • Logische opbouw van leren
  • Tijdens de trainingsdagen wordt theorie gekoppeld aan praktijk
   • De eigen casussen wordt gebruikt om theorie te leren
   • De trainingsdagen zijn afwisselend, ze worden afgewisseld met interactie en theorie
  • Aan het eind ontvangt de deelnemers een certificaat
 • Doorlooptijd 4 maanden
  • Per trainingdag krijgt de deelnemer de tijd om de geleerde theorie in praktijk te oefenen

Investering
De investering bedraagt € 2.250,- per deelnemer, exclusief btw, inclusief studiemateriaal en naslagwerk

Locatie
Centraal in Nederland, nader te bepalen

Wij nemen contact op over: Intervisietraining

MEER INFORMATIE

Delen