Innovatie ontwikkeling

subhexacon innovatie

Wellicht is het herkenbaar: als eigenaar of leidinggevende binnen je bedrijf weet en voel je dat er kansen liggen, vanuit de markt en omgeving wordt een continue druk gevoeld om te innoveren. Immers stilstand is achteruitgang. Maar waar te beginnen, wie pakt het op in deze tijden van personeelstekorten en hoe zorg je dat de ideeën daadwerkelijk tot een juiste vertaling komen? Telkens blijkt weer: succesvolle bedrijven blijven continu innoveren. Bij E2i hebben we daarom Innovation Force ontwikkeld, een aanpak die uw bedrijf stap voor stap helpt om een vliegwiel van innovatie in gang te zetten en de innovatie ook daadwerkelijk te realiseren.

Succesvolle organisaties komen met markt-veranderende ideeën door daar een gedegen aanpak in toe te passen. Innovatie is een professioneel proces dat marktbehoeften omzet in concepten met een agile implementatieplan. Oftewel we willen zo snel mogelijk de innovaties naar de ‘markt’ brengen. We geloven hierbij in de kracht van kleine doorbraken. Immers een succes smaakt naar meer en wakkert binnen uw afdelingen en onder uw personeel doorgaans het vlammetje van enthousiasme aan. Ook blijven de budgetten hierdoor beperkt en sturen we vanuit E2i meteen op concrete output. Essentieel hierbij is een open en transparante, oordeelvrije cultuur. Volgens de bekende psycholoog en organisatieadviseur Edward de Bono komen we “uit een cultuur waarin mensen worden geremd door de angst om fouten te maken.

Onze integrale visie op Innovatie

Zoeken naar waarde en bouwen aan uw toekomstige bedrijf is iets anders dan vandaag waarde leveren. Innovatie is een vak apart. Sterker nog, het vraagt om een andere organisatorische aanpak. Je hebt een duidelijke strategie en een team van getalenteerde spelers nodig om te succesvol te zijn. Op je zoektocht naar succesvolle groei is een visie op innovatie essentieel en moet je hiervoor de juiste mix vinden van mensen, partners en processen. Succesvolle organisaties komen met markt-veranderende ideeën door daar een gedegen aanpak in toe te passen dat structureel wordt gedragen door de organisatie. Innovatie is een professioneel proces dat marktbehoeften omzet in concepten vanuit een agile gerichte visie en plan. Oftewel we willen zo snel mogelijk de innovaties naar de ‘markt’ brengen. Hoe klein dan ook. Die structuur is wat succesvolle organisaties in staat stelt om keer op keer te innoveren. Ons programma Innovation Force zorgt voor het leveren van die impact.

• Innovatiescan
• Visieontwikkeling
• Business Model Innovatie
• Context Mapping
• Innovatie / Lean Start up proces

Een cultuur waar fouten, chaos en onzekerheid wordt omarmt is essentieel voor het succes van innovatie. Dat betekent ook dat mensen in de organisatie zullen moeten accepteren dat een deel van de innovaties een groot succes wordt en andere innovaties niet. Om de kansen op succes zo groot mogelijk te maken is echter wel een andere Mindset en een innovatieve cultuur nodig. Innoveren is anders dan verbeteren. We gaan op zoek naar doorbraken. Naar omdenken en hierbij de klant niet uit het oog verliezen. De klant wil deze doorbraak namelijk al langer. Voelt vaak al eerder aan dat er een radicalere mogelijkheid moet zijn, maar uw organisatie komt daar maar niet aan toe. De concurrent mogelijk wel en dat willen we samen met u voor zijn. Belangrijke elementen in de innovatieve mindset van mensen en innovatie organisatie cultuur zijn onder andere openheid en transparantie, het omarmen van fouten in plaats van controle, samenwerken op basis van verschillen, het omarmen van meerdere perspectieven en het zien en ervaren van onzekerheid als een kans i.p.v. een bedreiging.

• Mindset programma’s
• Teamvorming & ontwikkeling
• Systeemdenken

Duurzaamheid van mensen en de wereld is niet meer weg te denken in het huidige tijdperk. Naar de toekomst wordt dit het fundament waarop organisaties groeien. Organisaties kunnen nu nog wegkijken. De wereld verandert echter dermate snel dat deze werkelijkheid sneller dan we ons bewust zijn op ons afkomt. Wetgevingen worden aangepast. CSRD vormt voor organisaties binnenkort een uitgangspunt om zich te verantwoorden over hun bijdrage aan de mens en wereld. Intrinsiek gedragen duurzaamheid is essentieel om te overleven. Medewerkers en klanten willen steeds minder werken voor organisaties die niet op een structurele manier met Mens en de Wereld bezig zijn.

Duurzaamheid gaat over het opbouwen van het aanpassingsvermogen van de samenleving op een manier die de veerkracht versterkt en het creatieve potentieel van onze gemeenschappen en onze organisaties vergroot. Dit is belangrijk voor ons, zodat we samen de oplossingen kunnen ontwikkelen die ervoor zorgen dat we slimmer opereren. Op operationeel niveau komt dit neer op het respecteren van specifieke wetenschappelijke duurzaamheidsprincipes bij het plannen, ontwerpen, produceren, evalueren, gebruiken en beëindigen van de levensduur van producten, diensten, beleid of structuren van organisaties of de samenleving als geheel.

• Purpose & amp; Meaning
• Circulariteit & Duurzaamheid
• Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Voor veel organisaties is de verwerking van gegevens, via informatie naar kennis essentieel voor de organisatieontwikkeling. Zonder de juiste kennis geen groei en geen innovatie. Maar hoe kunnen we deze informatie nu daadwerkelijk goed gebruiken zodat we de juiste keuzes maken in ons innovatieproces? Hoe kunnen we structureel kennis blijven ontwikkelen en deze kennis inzetten om producten en diensten te ontwikkelen waar klanten op zitten te wachten. Veel organisaties zien door de bomen het bos niet meer en weten niet goed wat ze met al die informatie aan moeten en verzanden in een laissez-faire achtige manier van de organisatie van informatieprocessen. Innovation force brengt kennisstromen in kaart om deze te vertalen naar innovatieprocessen, waardoor nieuwe producten en diensten ontwikkeld kunnen worden die voorheen niet denkbaar waren.

• Datamining
• Dashboarding
• Stage-gate model
• Van data naar innovatie

E2i heeft een toolbox met methodieken en tools om innovatie binnen jullie organisatie tot een succes te maken. Van sprintmethodieken tot innovatiescans, van brainstormsessies tot prototyping en van Design thinking tot lean-startup methodieken. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kunnen we snel de juiste tools en methoden inzetten om innovatie binnen uw organisatie de juiste structurele plek te geven.

Zo kunnen we de innovatiebewustwording in uw organisatie enorm stimuleren met onze Innovation-experiences. Zeer effectief en medewerkers krijgen er energie van. Zo bieden wij inspiratiedagen en workshops aan in de vorm van maatwerk sprints en innovatie-hackathons. Hierbij worden concreet daadwerkelijk resultaten opgeleverd in kleine stappen. Op deze wijze worden latente ideeën omgezet in waardevolle concepten. Zowel op product of dienst niveau als op procesniveau. Dit doen we samen met medewerkers uit uw organisatie. Onze externe frisse blik creëert integratie van interne kennis en externe kruisbestuiving.

• Innovation-Experience
• Innovatiescan
• Design Sprint 4 daagse
• Lean Start-up programma
• Hackathons
• Innovatie game

E2i vindt het belangrijk dat jullie organisatie zelf de kennis en mensen in huis hebben die een innovatieve cultuur structureel kunnen realiseren. Een belangrijk onderdeel hierbij is dat mensen binnen jullie organisatie worden opgeleid tot Innovatie adviseurs en Managers. Mensen die het innovatiegedachte goed omarmen en met energie de innovatie processen in gang zetten en zorgen dat de juiste ideeën ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd en naar de markt gebracht.

We bieden verschillende Trainingen en workshops aan:

• Innovation Leadership
• De Hackathon als innovatieversneller
• Design Sprint facilitator
• Innovatie experience facilitator

Meer informatie? Neem contact met ons op.

De aanpak Innovation Force doen we met ons innovatieteam onder leiding van een ervaren sr consultant/innovator. In dit (multidisciplinaire) team zitten bij voorkeur ook jong professionals uit uw of onze organisatie. We kunnen zelfs een projectmanagement organisatie (PMO) inrichten en faciliteren, waarmee u diverse projecten weet te managen. Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw organisatie? We komen graag vrijblijvend van gedachten wisselen.

Jan Vermunt, Managing Director, trainingen@e2i.nl (0683226709 of +31 85 239 0200).

MEER INFORMATIE OVER DE ANDERE TOOLS DIE KUNNEN WORDEN INGEZET?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

Wij nemen contact op over: Innovatie ontwikkeling

CONTACT

Delen