Effectief communiceren

Vanuit verschillende technieken en modules leer je effectief te communiceren als professional. De volgende trainingen bieden wij aan.

TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN BASIS

Na een lang en soms lastig gesprek hoor je regelmatig mensen zeggen: “volgens mij waren we volledig langs elkaar heen aan het praten” en “hij heeft volgens mij niet helemaal begrepen wat ik aan hem probeerde uit te leggen”.

In onze dagelijkse werkzaamheden is communiceren zo vanzelfsprekend, dat we zelden aandacht geven aan de onderliggende basis van onze gespreksvoering. Hierdoor kunnen we belangrijke zaken over het hoofd zien bij een gesprekspartner of onnodig lang naar een doel proberen te werken in een gesprek. In de basistraining Effectief Communiceren bouwen we aan een technische fundering die toe te passen is in elk professioneel gesprek. Hierdoor houd je de regie over het gesprek, kan je focus aanbrengen en ben je instaat verheldering te bieden waar nodig. De technieken in deze training, zijn geënt op het bewust worden van spreken en luisteren, waardoor de interpretaties van jezelf en de ander inzichtelijk worden.

Inhoud training
De basistraining is opgebouwd vanuit de drie succesfactoren voor elk professioneel gesprek. Elk van deze factoren worden uitgewerkt tot vaardigheden die direct toepasbaar zijn en komen samen in verschillende oefeningen om je vaardig te maken in het technisch voeren van gesprekken.

TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN VERDIEPING

We kunnen meestal wel een aantal tools uit de verbale gereedschapskist halen en hiermee onze boodschap over brengen in een gesprek. Waar we vaak minder of geen grip op lijken te hebben, is hoe de ander de boodschap ontvangt. In de verdiepende training Effectief Communiceren zoomen we hier verder op in.

Vaak realiseren we te weinig dat communiceren meer is dan slechts praten en luisteren. Vanuit de basistraining gaan we dieper in op de zaken die het verbale en non-verbale communiceren beïnvloeden. We verbreden we de focus van onszelf, naar ‘ik en de ander’ in het gesprek. Hierdoor ben je instaat om niet alleen het zenden van informatie te managen, maar ook het ontvangen ervan.

Inhoud training
In deze training wordt er doorgebouwd op de vaardigheden die in de basistraining aan bod zijn gekomen. Naast verdiepende gesprekstechnieken zoals omgaan met weerstand en tendensen beïnvloeden, wordt er aandacht besteed aan de andere variabelen die invloed uitoefenen op het gesprek zoals non-verbale communicatie.

TRAINING FEEDBACK

Het geven en ontvangen van feedback tijdens onze dagelijkse werkzaamheden lijkt vaak vanzelfsprekend. Echter, de effectiviteit hiervan is lastig in te schatten als we niet bewust zijn van de manier waarop we de boodschap proberen over te brengen of te ontvangen. Feedback is een bron van informatie die essentieel is voor onze persoonlijke en organisatie ontwikkeling. Het helpt ons bewust te worden en lering te  trekken uit leermomenten. Bij het geven van adequate feedback kunnen we het maximale momentum vasthouden en een leercurve doorzetten.

Inhoud training
In deze training benaderen we feedback vanuit verschillende perspectieven. We onderbouwen de feedback vanuit communicatietechnieken en we besteden aandacht aan het proces achter feedback geven. Daarnaast leggen we ook de verbinding met de verschillende gedragsstijlen van DISC/MapsTell en hoe je ze kan toepassen tijdens het geven en ontvangen van feedback. Het vaardig worden in feedback technieken zorgt ervoor dat jij en je omgeving de leerpotentie kunnen halen uit elke gewenste en ongewenste situatie.

(Optioneel)

EFFECTIEVE COMMUNICATIE VOOR LEIDERS (2 dagen)

Je wilt sneller impact op je team met je communicatie en minder weerstand. Dan helpt het als je goed aan kunt sluiten op de communicatievoorkeuren van je teamleden. In deze training leer je je eigen voorkeuren en die van anderen herkennen en hoe je daarmee om kunt gaan. Effectief communiceren voor leiders die sneller resultaat willen bereiken.

Wij nemen contact op over: Effectief communiceren

MEER INFORMATIE

Delen