DISC/ MapsTell/ Gedrag op de kaart

GEDRAG IS EEN KEUZE, WELKE MAAK JIJ?

 

TRAINING DISC/MAPSTELL BASIS

Wist je dat zowel onze bewuste voorkeur in gedrag als gedrag vanuit ons onderbewuste een grote invloed heeft op ons dagelijks handelen?

In deze training ontvang jij een persoonlijke gedragsrapportage gebaseerd op de DISC-methodiek (naar theorie van William Marston). Je zult jezelf hierdoor nog beter leren kennen dan je al deed en je eigen gedrag beter begrijpen. Ook zul je anderen beter leren kennen en begrijpen, waardoor je je gemakkelijker in een ander kunt verplaatsen. Tijdens de basistraining DISC/MapsTell zetten we jouw voorkeurs gedrag- en communicatiestijl letterlijk op de kaart! Dit leidt zowel op werk- als privévlak tot meer onderlinge kennis en begrip, het herkennen en voorkomen van conflictsituaties en effectievere communicatie.

TRAINING DISC/MAPSTELL VERDIEPING

Heb jij al eerder meegedaan aan de basistraining DISC/MapsTell en wil je nog een stapje verder zetten? Dan is deze verdiepingstraining voor jou een aanrader!

Opnieuw duiken we gedurende deze training in jouw persoonlijke stijlprofiel dat beschrijft wat je van nature wel of niet zal doen en hoe jij bepaalde situaties aanpakt. We krijgen een inzicht in jouw onbewuste drijfveren, die samenhangen met je kernpatroon en die een grote rol spelen in ons dagelijks handelen. Wat betekent dit in jouw samenwerking met anderen? Hoe kom jij over op anderen? En hoe zou jij de communicatie met andere voorkeursstijlen effectiever kunnen laten verlopen? Dit zijn vragen waar we in de verdiepingstraining mee aan de slag gaan.

TRAINING TEAMONTWIKKELING

Temperament heeft een invloed op gedrag en handelen in teamverband.

Mensen verschillen van elkaar. Dat bepaalt de kleur en dynamiek van ons dagelijks leven. Bij sommige mensen voelen we ons op ons gemak. Eén woord volstaat om elkaar te begrijpen. Met anderen verkeren we duidelijk op een andere golflengte. Je begrijpt de ander niet, omdat diens denken en gedrag afwijkt van hoe jij denkt en je gedraagt.

Gedurende de training Teamontwikkeling zetten we niet alleen jouw gedrag op de kaart maar dat van het gehele team! Zo kan in één oogopslag worden getoond hoe het team is samengesteld en welke individuele gedragseigenschappen de verschillende individuen binnen het team hebben. Het verklaart de interactie tussen de groepsleden en leidt tot meer begrip en respect, betere samenwerking, effectievere communicatie en een sterker groepsgevoel.

TRAINING ENERGIEBALANS

In het Persoonlijke Stijl Profiel dat je ontvangt zijn verschillende voorkeursstijlen te onderscheiden. Het kernpatroon beschrijft onze meest natuurlijke gewoontes, temperamenten en voorkeuren. Dit natuurlijk gedrag laat je vooral zien als je onder druk komt te staan of in minder gunstige omstandigheden verkeert. Het gewenst patroon is daarentegen het gedrag dat je bewust kiest onder gunstige omstandigheden. Onder gunstige omstandigheden stemmen we ons gedrag namelijk af op wat in onze ogen van ons wordt verwacht. In hoeverre komen het gewenst patroon en kernpatroon overeen bij jou en wat kunnen we aan de hand van de DISC-methodiek zeggen met betrekking tot jouw energiebalans? Vind het uit in deze (individuele) verdiepingssessie.

TRAINING LEIDERSCHAPSSTIJL OP BASIS VAN GEDRAGSSTIJLEN

Gedurende deze training wordt er aandacht besteed aan de uitkomsten van jouw Persoonlijke Stijl Profiel in verhouding tot je team, afdeling of organisatie. Je leert welke vorm van leiderschap jij van nature aanneemt en kijkt naar de dynamiek die voortkomt uit het combineren van deze leiderschapsstijl met de gedrags- en communicatiestijlen vanuit jouw team. Hoe kun jij als leider de verschillen binnen het team als kracht bundelen zodat er nog effectiever samengewerkt wordt? En hoe kun jij mensen met een andere soort gedragsstijl dan dat jij zelf hebt toch meekrijgen en op de beste manier aansturen? Kom naar de leiderschapsverdieping en kom alles te weten van DISC/MapsTell gelinkt aan leiderschap!

TRAINING KLANTGERICHT COMMUNICEREN VOOR PROFESSIONALS 

Commercieel succesvol zijn begint bij zelfinzicht en inzicht in de klant. Met welke klant ervaar je direct een klik? Met welke klanten heb je dat wat minder? En waar moet je op letten als je met iemand in gesprek gaat die veel overeenkomsten met je heeft of juist heel verschillend is?

In deze training leer je waar je sterke punten liggen en waar juist niet.

Het Commerciële Stijl Profiel is een aanvullende rapportage op het Persoonlijke Stijl Profiel. Het geeft je de mogelijkheid de ander beter te begrijpen, zodat je je beter in kunt leven en daardoor effectiever zult zijn op commercieel vlak.

 In het Commerciële Stijl Profiel vind je specifieke informatie over je stijl in sales, in een commerciële omgeving. Om op commercieel gebied meer successen te boeken. We doelen hier niet alleen op verkopen van producten, maar ook op het ‘verkopen’ van kennis en advies-uren.

Wij nemen contact op over: DISC/ MapsTell/ Gedrag op de kaart

MEER INFORMATIE

Delen