Werken met de Gouden Cirkel en de Big 5 for life

WERKEN MET DE GOUDEN CIRKEL EN DE BIG 5 FOR LIFE 

Korte inhoud:  

In alle leiderschapsdocumenten van Breman komt de term van dienend leiderschap terug. Bereik ik dan nog wel resultaten? Is het niet te soft? In deze training wordt duidelijk voor je hoe je juist meer resultaat bereikt met deze vorm van leiderschap. Ook een dag over hoe jij als leider dit kunt toepassen op jouw eigen manier. Dit doen we in de basistraining.

Het was Robert Greenleaf die als eerste de term “dienend leiderschap” (Servant Leadership) gebruikte in zijn essay “the servant as leader” uit 1970. Bij dienend leiderschap of Servant Leadership gaat het erom dat het team op de eerste en de manager zelf op de tweede plaats komt. De dienend leider richt zich op de behoefte van zijn teamleden en zet zijn eigen behoeften daarachter. Het is een empathische manier om met personeel om te gaan. Vanuit hun perspectief geeft de dienend leider de medewerkers steun, die zij nodig hebben om niet alleen hun werk goed uit te voeren, maar ook om persoonlijke doelen te bereiken. Het leidt tot hogere mate van betrokkenheid naar medewerkers bij het nemen van beslissingen, waardoor er sterkere relaties ontstaan en het vertrouwen toeneemt.

Je maakt kennis met de 6 karakteristieken en 10 gedragskenmerken van deze leiderschapsfilosofie Hieronder zijn alle tien de kenmerken te vinden.

 1. Luisteren
 2. Empathie
 3. Gezondheid
 4. Zelfbewustzijn
 5. Overtuiging
 6. Visie en Focus
 7. Vooruitzien
 8. Boegbeeld
 9. Groei van medewerkers
 10. Teamspirit

Je leert als leidinggevende het volgende beter toe te passen:

 • medewerkers genoeg ruimte geeft om hun rol autonoom uit te voeren;
 • coachend omgaat met collega’s;
 • stuurt op resultaat en competenties;
 • natuurlijk mandaat weet te verwerven;
 • goed weet hoe je taken kan verdelen;
 • in staat bent jouw eigen planning effectief in te richten;
 • het team weet te binden en te inspireren.

Verdieping:

de deelnemer is enthousiast over dienend leiderschap en wilt dit nog meer gaan toepassen op het werk. In deze training leer je nog meer hoe je dit in de praktijk kunt gebruiken in gesprekken, presentaties, vergaderingen en plannen. Je wordt bewust van je eigen kwaliteiten en valkuilen en leert een diversiteit aan aansturing en coachingstijlen flexibel toe te passen. We nemen hier de deelnemers ook mee in de toepassing van situationeel leiderschap en coachen.

De deelnemers leren de nadelen en valkuilen van dienend leiderschap te herkennen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Resultaat:

heldere vertaalslag van dienend leiderschap in de dagelijkse praktijk

Doelgroep: alle leidinggevenden

Duur: basis 1 dag, verdieping 3 dagen

Investering:    

1 dag basis:                € 535,- excl btw per deelnemer

3 dagen verdieping:    € 1.605,- excl btw per deelnemer

Indien direct gehele traject: € 1.995,- excl btw per deelnemer

 

Mijn Gouden Cirkel

Korte inhoud:

Everything starts with the why… dat is de uitspraak van Simon Sinek die de theorie van de gouden cirkel heeft gelanceerd. Deze training neemt de deelnemers mee in deze theorie en laat met hen de persoonlijke why (1) en de organisatie why (2) ontdekken en leert hen deze ook te pitchen.

De gouden cirkel bestaat uit de dimensies WHY, HOW en WHAT.

Resultaat: Deelnemers formuleren hun persoonlijke why, How en WHat in training 1.In training 2 wordt de organisatie of project of team why besproken en geformuleerd.

Vanuit de dimensie leiderschap is het belangrijk dat leidinggevenden in staat zijn hun eigen diepere laag te ontdekken. Deze training legt daar de basis voor.

Doelgroep: alle medewerkers

Duur:  1 dagdeel.

Investering:     € 245, excl btw per deelnemer

 

Mijn Big 5 vertaald naar mijn werkomgeving

Korte inhoud:

Wat zijn de elementen die medewerkers absoluut in hun leven willen meemaken en op welke wijze kan het werk hiertoe bijdragen? Dat staat centraal in deze training.

De leiders die de antwoorden op deze vragen weten te achterhalen zijn vaak ook beter in staat inspirerend te zijn en medewerkers te empoweren hun doelen te bereiken.

In teamverband maakt deze training ook helder waar de passie van de medewerkers ligt. Op deze passie gaan organiseren creëert ontzettend veel energie en impuls voor verbetering.

Essentieel is dit in eerste instantie zelf toe te passen bij de leiders. In combinatie met de logische niveaus vanuit de NLP en de BIG 5 theorie geven we dit vorm.

Resultaat: de deelnemers weten de eigen big 5 te benoemen en te vertalen naar de werkomgeving

Doelgroep: alle medewerkers

Duur: 1 dagdeel.

Investering:     € 245,- excl btw per deelnemer

Wij nemen contact op over: Werken met de Gouden Cirkel en de Big 5 for life

MEER INFORMATIE

Delen