Consultancy & Advies

LEAN CONSULTANCY | Practische begeleiding op projecten

Lean consultancy betreft de praktische begeleiding op de projecten, werkvloer en kantoor Hierbij starten we eerst in de uitvoeringsfase en daarna wordt de focus ook gericht op het engineering/werkvoorbereiding/ontwikkelingsproject. We gaan van buiten naar binnen. Oftewel van de montage op de bouwplaats terug naar de engineerings- en voorbereidingsfase.
De start zal zijn om een analyse te maken van lopende projecten en die projecten oppakken waarbij er nog een aanzienlijke doorlooptijd is. Dan wordt zo spoedig mogelijk een actuele leanplanning opgesteld en het project scherp op gang gebracht. Doel is absolute basisstabiliteit creëren in het primaire proces.
Nieuwe projecten worden conform de aanpak en stappen van lean plannen opgepakt. Dit wordt indien noodzakelijk intensief gecoached. Zowel projectleiding als de uitvoerders worden een spiegel voorgehouden en ondersteuning geboden. Vanaf de start van de projecten in de uitvoering zal goede aandacht zijn voor daily stand en visualisatie en onderhoud van de lean planning. Indien deze kennis ruim aanwezig is, kan de intensiteit fors worden verminderd.
Zo snel als kan worden ook de afwijkingen en potentiele verbeteringen opgehaald. Deze zijn van groot belang voor het 3e spoor.

SUPPLY CHAIN TRAJECT | Bouwen aan een supply chain met vaste partners

Met (vaste) partners die dezelfde leantaal spreken en uitvoeren gaat de leanontwikkeling op de bouwplaatsen en in de voorbereiding vele malen sneller. Vaak bestaat 70-90% van het werk in opdrachten aan derden. Om deze partners te selecteren dan wel als ze al geselecteerd zijn is het van belang dat gezamenlijk wordt opgetrokken. Dat directies zich (persoonlijk) committeren, dat in de organisaties van de partners medewerkers goed op gelijnd zijn en de taal spreken van de hoofdpartij in de keten (vaak de hoofdaannemer.. Vervolgens wordt samen opgetrokken op de projecten en wordt de inbreng van de partners vergroot naar de lerende organisatie van de hoofdpartij. De uiteindelijke visie kunnen (meerdere) vaste ketens zijn die optimaal functioneren in opeenvolgende projecten.
Deze start met de bewuste interne keuze van partners door de hoofdaannemer. Vervolgens wordt een kick off georganiseerd met de top van alle partners (incl beoogde projectleiders). In deze kick off worden doelen gezamenlijk vastgesteld, worden spelregels bepaald en wordt focus gelegd op de onderliggende waardenstroom (transformatieketen, afbouwketen etc.). Vervolgens worden partners opgeleid daar waar nodig.
Dan start de ketensamenwerking met vaste partners op projectniveau. Deze worden geïntegreerd met de coaching vanuit de tweede strategielijn met extra aandacht voor de samenwerking in de keten.
Het precieze programma wordt met de hoofdaannemer samengesteld. Uitgangspunt is dat partners beschikken over een basiskennis aan lean. Indien dat ontbreekt zal een extra training noodzakelijk zijn voor de partners (1 dag). Tevens zal vanuit de hoofdaannemer een vast team worden samengesteld dat deze keten organiseert.
De totale duur van het partneringtraject bedraagt 12 maanden.

SALES CONSULTANCY | Meer omzet, hogere marges en een pro-actieve sales-organisatie

Sales Consultancy helpt u om uw organisatie nog commerciëler en succesvoller te maken. Sales is het belangrijkste proces in organisaties en daarom maken we een compleet commercieel plan voor uw organisatie. We verbeteren de totale commerciële as, van strategie (die aansluit bij uw missie en visie), tot en met het dashboard met KPI’s voor uw sales-team. We maken uw organisatie commercieel sterker op strategisch, tactisch en operationeel niveau!
Na een grondige quick-scan, bepalen we ambitieuze doelstellingen binnen een realistisch tijdsframe.
Gedurende de duur van het consultancy traject, worden alle betrokken sales medewerkers begeleid en gecoached in de verandering/verbetering, inclusief MT leden, om ‘de nieuwe werkelijkheid’ te borgen.

Cursus Leraar

Wij nemen contact op over: Consultancy & Advies

AANMELDEN

Delen