ONTWIKKELEN MET IMPACT

E2i biedt als Trusted Development Partner een integratieve aanpak vanuit
6 organisatievensters met in het hart de structurele persoonlijke ontwikkeling
van medewerkers en zetten hiervoor 4 krachtige instrumenten in.
Wij realiseren betekenisvolle ontwikkelingen met impact.

photo
Een krachtige analyse en helder advies. Het ideale startpunt voor een duurzame verbetering, het zaadje wordt geplant
LEES VERDER
photo
Speciale trainingen zorgen ervoor dat de gewenste proces- en gedrags-verandering succesvol wordt.
LEES VERDER
photo
Aandacht, doorzettingsvermogen en sturing zorgen ervoor dat het plantje uitgroeit uit tot een stevige trotse boom
LEES VERDER
photo
Een interim manager inzetten voor een tijdelijke periode om verandertrajecten succesvol te begeleiden.
LEES VERDER

“Vanuit lineair denken, oplossingen verzinnen voor organisatie-
problemen in een complex steeds sneller veranderende wereld, werkt dat?”

De wereld verandert steeds sneller. Exponentieel. De wereld is daarnaast een complex geheel van ontwikkelingen, verbindingen en verbanden. Dit betekent dat we organisaties niet meer kunnen benaderen vanuit een lineaire manier of denkwijze (van A, naar B, naar C). Organisaties zijn een open systeem die om moeten kunnen gaan met onzekerheden, chaos en verschillende scenario’s in de ontwikkeling. E2i biedt als Trusted Development partner daarom een integrale aanpak op de belangrijkste organisatievensters om met deze steeds sneller veranderende wereld om te kunnen gaan en organisaties hierin te begeleiden, naast hen te staan en hen het vertrouwen te bieden om te blijven ontwikkelen en impact te realiseren waar nodig.

ONZE INTEGRALE VISIE

hexacon_persoonlijke ontwikkeling

Wat verstaan wij onder integraal? Organisatie ontwikkeling bezien vanuit de samenhang tussen verschillende organisatievensters en instrumenten. Als we organisatievensters vanuit een integrale visie benaderen, heeft dit meer impact dan de som der delen. De afzonderlijke delen kunnen echter zowel op zichzelf als in samenhang met andere delen staan. Alles heeft invloed op elkaar.

Organisaties zijn daarom niet meer enkel vanuit een lineair perspectief te benaderen. Een flexibele, mee bewegende en continue veranderende benadering is belangrijk. Dit vergt echter wel veel voor het leiderschap en het bewustzijn en de autonomie van mensen. Structurele ontwikkeling en groei van mensen is essentieel om in de vaak steeds meer zelforganiserende omgeving te blijven functioneren en samen te werken. Het is een uitdaging om enerzijds effectieve en efficiënte processen in te richten en anderzijds de flexibiliteit te behouden om in deze steeds sneller veranderende wereld te overleven.

ONZE ORGANISATIEVENSTERS

STRATEGIE & ORGANISATIE

Een strategie ontwikkelen die enerzijds past binnen deze snel veranderende wereld en anderzijds past binnen de wereld van Purpose en Meaning.
Hoe doe je dat en hoe implementeer je deze in de organisatie? Een integratief plan waar flexibiliteit, scenario’s en (non) lineair denken worden gecombineerd en waar Top-down, bottom up en zelfsorganisatie worden ingezet en geborgd. Dat vergt een visie, expertise en bewustwording. It’s about the execution of strategy.

INNOVATIE ONTWIKKELING

De omgeving verandert steeds sneller. Hoe creëer je tijdig en continu de juiste innovaties die doorbraken in de organisatie en productontwikkeling tot resultaat hebben? Innoveren is een vak dat je kunt leren. Hoe dan? Innovation Force is het programma dat proces-en productinnovaties gerealiseerd krijgt in uw organisatie op een manier die past binnen de huidige tijd! Innovation Force creëert doorbraken en realiseert een creatieve en innovatie cultuur waar fouten gemaakt mogen worden.

MARKETING & VERKOOP

Organisaties zoeken naar een marketing- en salesaanpak die enerzijds past binnen deze onzekere tijd en snel veranderende wereld, maar anderzijds toch leidt tot onderbouwde, voorspelbare en meetbare resultaten.

Maak uw marketing- en verkoopactiviteiten succesvoller door de integratie van uw marketing- en salesactiviteiten.

Werk daarnaast aan het onderscheidende vermogen t.o.v. uw concurrenten met onze doelgerichte  marketing- en salesadvisering, coachprogramma’s en salestrainingen.

SERVICE ONTWIKKELING

De klant en eindgebruiker van uw diensten en producten baseren hun ervaring met uw organisatie op de ontmoeting met de mensen in de organisatie en het effect en kwaliteit van de producten en diensten. De service-organisatie is vaak het sluitstuk, terwijl juist deze afdelingen in deze tijd een centrale rol moeten spelen in de organisatie. Service Improvement is het programma om de service-afdeling tot grote hoogte te brengen en de klantgerichtheid te vergroten.

MENS & LEIDERSCHAP

De mens benaderen als geheel en minder als werknemer is op dit moment essentieel. Organisaties hebben een uitdaging om mensen te boeien en te binden en om daarnaast de veiligheid te bieden om niet te vervallen in werkstress en burn out verschijnselen. Mensen worden steeds bewuster, willen structureel groeien en een fijne werkomgeving die past bij hun leven en behoeften. HR krijgt hiermee een strategische rol binnen organisaties.

OPERATIE & PROCES

Hoe kun je binnen deze snel veranderende wereld, je zelforganiserende teams en processen efficiënt inrichten en toch flexibel blijven?
Binnen Agile & Lean creëren we een cultuur waarin zowel aan flexibiliteit als aan operational excellence en continue verbetering kan worden gewerkt. Zo ontstaat een gestage groei in efficiency en rendement en een verandering die beklijft. Deze stabiliteit vormt de basis in elke organisatie.

ONS BEZIELDE TEAM VAN SPECIALISTEN

E2i heeft een bezield team specialisten in huis die kennis en ervaring hebben op onze 6 vensters en 4 instrumenten. Om onze Consultancy, Training, Coaching en Interim activiteiten zo veel als mogelijk op jullie wensen aan te sluiten, werken wij zelf uiteraard ook aan onze efficiency en effectiviteit en anderzijds aan onze flexibiliteit en integratieve manier van werken. Wij werken daarom met een vaste kern van mensen die onze vaste basis vormt, waaromheen we met een flexibele schil werken van specialisten die voor specifieke vraagstukken en/of branches worden ingezet.

We weten waar het om draait in specifieke branches, want uw branche is ook onze branche: zoals Business Services, Bouw, Infra & Techniek, Transport & Logistiek, Productie en (Publieke) Dienstverlening & Zorg.

CASES

Laat u inspireren door succesverhalen van onze klanten.

E2i heeft een lange ervaring op het gebied van consultancy, training en coaching. Graag geven we hier enkele inspirerende voorbeelden van.

EERSTVOLGENDE TRAININGEN

Overtuigd van onze kwaliteit of wilt u meer informatie?

MEER INFORMATIE